Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS : Vai trò và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh


Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS : Vai trò và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh

(Tài liệu gồm 10 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Hiện nay nhân loại đang đứng trước thử thách lớn. Mỗi người, mỗi quốc gia phải có trách nhiệm tham gia phối hợp hoạt động để giải quyết vấn đề của thời đại như: Bùng nổ dân số, Bảo vệ môi trường, chống lại các tệ nạn xã hội. Do đó việc giáo dục học sinh ngay từ trường Phổ thông là hình thành và phát triển toàn diện nhân cách tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Đó là những công dân tương lai,  những người lao động mới phát triển hài hoà trên tất cả các mặt: Đức, Trí, Thể, Mỹ. Những người sẽ xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân lao động ngày càng tươi đẹp và hạnh phúc theo mục tiêu của Đảng đề ra: ” Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Vì vậy, muốn đạt kết quả cao trong công tác giáo dục đòi hỏi mỗi giáo viên chúng ta phải có những biện pháp cụ thể thiết thực để giáo dục học sinh hàng ngày. Đó là vấn đề chúng ta phải quan tâm tìm ra những biện pháp giáo dục thích hợp.

Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS : Vai trò và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan