Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tại trường THPT


Để đạt được mục tiêu chiến lược, Đảng ta đã xác định cần thực hiện tốt 9 giải pháp. Trong đó, giải pháp phát triển nhân lực của ngành giáo dục là giải pháp đột phá. Đối với ngành giáo dục nói chung và với mỗi cơ sở giáo dục( trường học)  nói riêng có thể khẳng định, yếu tố mang tính quyết định chất lượng giáo dục, đồng thời quyết định sự thành bại của sự nghiệp dục đào tạo đó là chất lượng đội ngũ giáo viên.

Loại file: word - Số trang: 24 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Tuy nhiên thực tế hiện nay chất lượng đội ngũ giáo viên còn nhiều hạn chế như: cơ cấu chưa hợp lý, trình độ chuyên môn và năng lực dạy học –giáo dục còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi đạt ra. Do đó, việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là việc làm cần thiết và cấp bách để nâng cao phẩm chất chính trị , đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn nghiệp vụ… giúp họ hoàn thành sứ mệnh mà Đảng và nhà nước đã giao phó.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan