Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Kinh nghiệm Quản lí và chỉ đạo, giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi


          Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã chỉ rõ: “… Đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước…phát hiện bồi dưỡng trọng dụng nhân tài…”( Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VIII trang 199).

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/           Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX đã nêu : “… Đào tạo lớp người lao động tiên tiến có kiến thức cơ bản,làm chủ kĩ năng nghề nghiệp, qua tâm đến hiệu quả thiết thực,nhạy cảm với cái mới có ý thức vươn lên về khoa học và công nghệ… Chính sách sử dụng lao động và nhân tài phải tận dụng năng lực, phát huy mọi tiềm năng của cá nhân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước…” ( Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX trang 201,202).


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan