Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết theo tuần, tháng, học kì và cả năm học của tổ chuyên môn ngay từ đầu năm học có nâng cao kết quả hoàn thành công việc của các thành viên trong tổ hay không?


Dựa vào kế hoạch hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn được lập một cách cụ thể, chi tiết, tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn sẽ chủ động trong mọi công việc như tổ chức, giám sát, lãnh đạo tổ, nhóm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, các tổ viên có ý thức tự giác và chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình góp phần năng cao kết quả hoàn thành công việc được giao.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/          Giải pháp của chúng tôi là lập kế hoạch chi tiết cụ thể theo tuần, tháng, học kì và cả năm học của tổ trưởng ngay từ đầu năm học thay vì tổ, nhóm chuyên môn chưa có kế hoạch hoặc kế hoạch còn rất chung chung, chưa thật cụ thể, chi tiết ngay từ đầu năm học.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan