Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Nâng cao chất lượng dạy – học ở trường THPT ABC bằng việc đổi mới biện pháp quản lí trong kiểm tra đánh giá học sinh qua các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ


Nghị quyết đại hội Đảng IX của Đảng đã khẳng định: “Tiếp tục nâng cao chất lượng GD toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy – học, hệ thống trường lớp và hệ thống QLGD, thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá“.

Loại file: word - Số trang: 54 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/          Nghị quyết đại hội Đảng X cũng đã nêu rõ: “Đổi mới tư duy GD một cách nhất quán, từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đến cơ cấu và hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý để tạo bước chuyển biến cơ bản và toàn diện về GD nước nhà, tiếp cận với trình độ của khu vực và thế giới“.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan