Đề tài NCKHSPUD Đoàn đội: Một số việc làm kết phối hợp với Đoàn Đội và Giáo viên chủ nhiệm lớp để giáo dục đạo đức học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường


Như chúng ta đã biết : “Phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo những con người có kiến thức văn hoá, khoa học, có kỹ năng nghề nghiệp, lao động tự chủ, sáng tạo và có kỷ luật, giàu lòng nhân ái, yêu nước, yêu CNXH, sống lành mạnh, đáp ứng với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện tại và chuẩn bị cho tương lai. Phải mở rộng quy mô, đồng thời năng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, gắn học với hành, tài với đức.

Loại file: word - Số trang: 26 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Đối với giáo dục đào tạo,  giáo dục đạo đức là một biện pháp giáo dục hữu cơ của giáo dục toàn diện. Khẩu hiệu xưa ” Tiên học lễ – hậu học văn” vẫn nguyên giá trị trong tình hình hiện nay. Đất nước ta đang trên đà đổi mới việc chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước đã tạo nên những thành tựu đáng mừng về kinh tế. Tuy nhiên  sự phát triển nào cũng có hai mặt, bên cạnh những chuyển biến tích cực nền kinh tế thị trường với cơ chế “mở cửa” đã gây ra những biến động có ảnh hưởng tiêu cực trong nhiều lĩnh vực của đời sống trong đó có giáo dục, các giá trị đạo đức phần nào bị lãng quên dẫn đến mức độ gia tăng sự suy thoái các mối quan hệ trong sáng trong lối sống, nếp sống và đạo đức xã hội. Nó có tác động trực tiếp đến việc giáo dục học sinh trong nhà trường. Đây là một biểu hiện  đáng lo ngại buộc chúng ta phải suy nghĩ và tìm biện pháp khắc phục. Tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục phổ thông. Quá trình giáo dục Tiểu học là một biện pháp hữu cơ của quá trình sư phạm trọn vẹn nhằm tạo cơ sở ban đầu cho nhân cách phát triển hài hoà, toàn diện. Với nhiệm vụ hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kỹ năng cơ bản để học tiếp lên những lớp trên.


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan