Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT:Nghiên cứu và lựa chọn một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ


Trong tình hình chung của nền giáo dục hiện nay, giáo dục thể chất cho học sinh là một vấn đề cần thiết và cấp bách. Nó đòi hỏi sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân và của toần xã hội. Phát triển khả năng hoạt động của con người luôn luôn đi đôi với các tố chất thể lực (sức mạnh, sức nhanh, sức bền, và sự khéo léo linh hoạt), các tố chất thể lực rất quan trọng, nó phục vụ cho tất cả các hoạt động của con người, là một nội dung bắt buộc trong giảng dạy, huấn luyện và đào tạo trong trường.

Loại file: word - Số trang: 12 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Vì vậy mà các tố chất thể lực được đánh giá rất cao trong đời sống con người nói chung và TDTT nói riêng. Đồng thời phá triển người toàn diện, tạo nên lớp người có thể lực cường tráng, có sức khỏe dồi dào, tinh thần lạc quan, tự chủ, kiên trì, dũng cảm, và có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể để sẵn sàng phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan