Đề tài NCKHSPUD Khối Văn Phòng : Công tác giáo vụ tại trường THPT Chuyên


Giáo dục – đào tạo đóng vai trò  chủ yếu trong việc gỡn giữ, phỏt triển và truyền bỏ nền văn minh nhân loại. Trong thời đại ngày nay Đảng và nhà nước ta đó khẳng định phát triển khoa học công nghệ cùng với phát triển giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp công nghiệp hiện hoá, hiện đại hoá đất nước. Để có thể phát triển giáo dục, không thể không quan tâm tới công tác quản lý nề nếp và hồ sơ sổ sách trong các trường THPT.

Loại file: word - Số trang: 11 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011- 2012 của cấp THPT của giỏo dục HP như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực;


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan