Đề tài NCKHSPUD Mầm non : Một số biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài chính, sử dụng tài sản tại trường mầm non


Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng công tác giáo dục và đào tạo. Ngay từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, phát triển giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ được xác định là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển.

Loại file: word - Số trang: 23 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X tiếp tục khẳng định phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục và đào tạo là một động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Trong những năm qua, mặc dù điều kiện đất nước và ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, Nhà nước vẫn quan tâm dành một tỷ lệ ngân sách đáng kể để đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Với nguồn ngân sách đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên ngân sách nhà nước thì có hạn, mà những vấn đề bức xúc giải quyết ngay thì lại nhiều, cho nên dù muốn hay không, nhà nước cũng không thể dồn nhiều kinh phí ngay cho giáo dục. Vì vậy chúng ta cũng cần biết quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để phát triển giáo dục. Để làm được điều đó thì việcthực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài chính và sử dụng tài sản tại trường học là một vấn đề vô cùng quan trọng. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn là một tư tưởng lớn của Hồ Chủ tịch và một chủ trương lớn của Đảng ta.

Đề tài NCKHSPUD Mầm non : Một số biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài chính, sử dụng tài sản tại trường mầm non


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan