Đề tài NCKHSPUD mầm non (In luôn): “Xây dựng môi trường hoạt động giáo dục thể chất qua việc cải tạo sân hội trường thành phòng hoạt động giáo dục thể chất”.


Đề tài NCKHSPUD mầm non: “Xây dựng môi trường hoạt động giáo dục thể chất qua việc cải tạo sân hội trường thành phòng hoạt động giáo dục thể chất”.

Loại file: word - Số trang: 22 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

  1. Lý do chọn đề tài.

Cùng với công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước từ nhiều năm nay, giáo dục nước ta cũng tìm kiếm một giải pháp tiên tiến để tiến tới xây dựng một phương án giáo dục hiện đại trong thế kỉ 21. Nhằm đào tạo ra những con người có tri thức, kỹ năng, tự chủ năng động sáng tạo, giàu lòng nhân ái. Như chúng ta đã biết, giáo dục mầm non là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho ngành giáo dục với mục tiêu giáo dục phát triển trẻ một cách toàn diện, trong đó giáo dục thể chất là một trong những nội dung quan trọng, trang bị cho trẻ một sức khỏe tốt, phát triển cân đối hài hòa, mạnh dạn tự tin, có ý thức tổ chức kỷ luật, có khả năng cảm nhận nguy hiểm và ý thức an toàn trong vận động, đồng thời giáo dục cho trẻ những phẩm chất đạo đức, ý chí lành mạnh. Chính vì thế công tác giáo dục phát triển thể chất cho trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong chương trình giáo dục mầm non, thể hiện qua việc thực hiện chuyên đề “ Xây dựng môi trường hoạt động giáo dục thể chất ” nhằm đào tạo ra những con người phát triển toàn diện trong thời kỳ hội nhập.

Năm học xxx – xxx  Sở giáo dục đã chỉ đạo thực hiện chuyên đề “ Xây dựng môi trường hoạt động giáo dục thể chất ” chính vì vậy cơ sở vật chất, môi trường phát triển thể chất cho trẻ mang tính cấp thiết là điều kiện quan trọng để trẻ có thể tích cực hoạt động, nhằm đào tạo ra con người toàn diện trong thời kỳ hội nhập. Vì  môi trường phát triển thể chất giữ vai trò vô cùng quan trọng, nếu không có điều kiện, môi trường cho trẻ được tham gia hoạt động và trải nghiệm thì hiệu quả giáo dục thể chất sẽ không cao. Nhìn lại thực trạng trường mầm non XXX, là một trường điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhà trường đang xây dựng, khu vui chơi cho trẻ chật chội, chưa có phòng giáo dục thể chất, nhiều phòng học chưa đảm bảo diện tích,…Nhất là điều kiện bố trí sắp xếp các đồ dùng, môi trường hoạt động chưa  hợp lý, giáo viên chưa biết làm sưu tầm, sáng tạo các loại đồ dùng, các trò chơi kích thích trẻ hoạt động, sẽ rất khó khăn trong việc phát triển thể chất cho trẻ. Đứng trước thực trạng trên với cương vị Hiệu phó chuyên môn tôi luôn suy nghĩ làm gì để có được môi trường giáo dục thể chất cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng phát triển thể chất góp phần phát triển toàn diện cho trẻ trong nhà trường một cách tốt nhất. Trước tình hình thực tế đó bản thân đã tích cực tìm ra giải pháp “Xây dựng môi trường hoạt động giáo dục thể chất qua việc cải tạo sân hội trường thành phòng hoạt động giáo dục thể chất”.  Đây là một đề tài mới được nghiên cứu và thực hiện tại trường mầm non XXX đạt hiệu quả.

  1. Mục đích nghiên cứu:

– Tạo được môi trường giáo dục phát triển thể chất cho trẻ, kích thích trẻ tích cực hoạt động .

– Nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động phát triển vận động cho trẻ, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non mới.

– Trao đổi với đồng nghiệp những kinh nghiệm trong quá trình quản lý chỉ đạo “ Cải tạo sân hội trường thành phòng hoạt động giáo dục thể chất ”.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan