Đề tài NCKHSPUD Môn Địa lý 10: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIẢNG DẠY DÂN SỐ THÔNG QUA MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT


Đề tài NCKHSPUD Môn Địa lý 10:  MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIẢNG DẠY DÂN SỐ THÔNG QUA MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT   (gồm 9 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Địa lý THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Địa lý.

Loại file: word - Số trang: 9 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Giáo dục dân số là một lĩnh vực khoa học giáo dục nằm trong hệ thống những kiến thức và kĩ năng, thái độ và hành vi cần thiết cho mọi người trong xã hội vì thế đ­ược dạy và học trong các trường học của hệ thống giáo dục quốc dân. Lĩnh vực khoa học giáo dục này ra đời để góp phần giải quyết tình trạng giảm sút dân số ở nhiều n­ứơc phát triển châu Âu và đón nhận sự phát triển dân số nhanh chóng ở các n­ước châu Á và Thái Bình Dương cũng như­ các khu vực khác trên thế giới, nhằm góp phần khắc phục hiện t­ượng dân số tăng nhanh và giảm sút chất lượng cuộc sống của gia đình và xã hội.

                        Ở nứơc ta ngay từ đầu những năm 1980 nhà nước đã thấy rõ vai trò việc đào tạo thế hệ trẻ đối với chiến lược dân số. Tại Đại hội Đảng VI đã khẳng định việc kế hoạch hoá dân số là chính sách xã hội số một trong số năm chính sách xã hội mà Đảng vạch ra. Đại hội còn nhấn mạnh phải làm cho từ cấp uỷ đến toàn dân thấu suốt tầm quan trọng chiến lược của chính sách số một này, khắc phục những tâm lí cũ những tập quán cũ đang gây cản trở cho việc thực hiện chính sách dân số và các biện pháp kế hoạch hoá gia đình. Vì thế, muốn làm tốt công việc đó cần phải tiến hành công tác giáo dục dân số cùng các thông tin truyền thông dân số trên phạm vi toàn xã hội. Giáo dục dân số cho học sinh trong nhà tr­ường đặc biệt đối với môn Địa Lí là tất yếu mang ý nghĩa chiến l­ược và cần đ­ựơc tiến hành thật tốt.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan