Đề tài NCKHSPUD Môn Địa lý 10: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP BỘ MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG BẢN ĐỒ TƯ DUY


Đề tài NCKHSPUD Môn Địa lý 10:  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP BỘ MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG BẢN ĐỒ TƯ DUY (gồm 37 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Địa lý THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Địa lý.

Loại file: word - Số trang: 37 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Đổi mới phương pháp dạy học là một trong những nhiệm vụ của cải cách giáo dục. Mục tiêu, chương trình, nội dung dạy học mới đòi hỏi việc cải tiến phương pháp dạy học và sử dụng những phương pháp dạy học mới. Trong những năm gần đây các trường đã có những cố gắng trong việc đổi mới trong việc đổi mới phương pháp dạy học và đã đạt được những tiến bộ trong việc phát huy tính tích cực của học sinh, tuy nhiên các phương pháp dạy học truyền thống đặc biệt là phương pháp vấn đáp, thuyết trình vẫn chiếm một vị trí chủ đạo trong các phương pháp dạy học, làm hạn chế tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hứng thú của học sinh.

Trong thời gian vừa qua, tôi nhận thấy khả năng tư duy tổng hợp, khái quát hoá,… của học sinh trong môn Địa lí ở trường THPT nói chung còn yếu. Nhiều học sinh có quan niệm rằng học Địa lí nhàm chán vì phải tiếp nhận những kiến thức máy móc, học thuộc lòng các nội dung, con số,… khô khan và khó nhớ. Một trong những nguyên nhân đó là cách dạy chưa đáp ứng được yêu cầu.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan