Đề tài NCKHSPUD Môn Địa lý 6: HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ HÓA


Đề tài NCKHSPUD Môn Địa lý 6:HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ HÓA( gồm 19 trang)

1. Lý do khách quan:

 Địa lí là môn học không thể thiếu dược trong hệ thống các môn học của nhà trường, nhằm góp phần vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục. Nhưng trong quá trình giảng dạy môn Địa lí còn gặp phải không ít khó khăn như:

Loại file: word - Số trang: 19 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/– Một số giáo viên giáo viên Địa lí vẫn chưa thực sự thấm nhuần bản chất, định hướng và cách thức đổi mới phương pháp dạy học Địa lí; hiểu biết về cơ sở lí luận, thực tiễn của đổi mới phương pháp dạy học còn chưa sâu sắc.

– Đa số giáo viên vẫn chú trọng truyền thụ kiến thức theo kiểu thuyết trình xen kẽ hỏi đáp, nặng về thông báo, giảng giải kiến thức, nhẹ về phát huy tính tích cực và phát triển tư duy học sinh.  Nhiều giáo viên lên lớp theo kiểu dạy “chay”, không sử dụng bản đồ, lược đồ ngay cả trong các tiết học có nội dung về địa lí khu vực, quốc gia, tổ quốc và địa phương. Việc sử dụng phương tiện dạy học còn nặng về mô tả, minh hoạ là chủ yếu.

– Hình thức tổ chức dạy học còn đơn điệu. Dạy theo lớp là chủ yếu. Các hình thức dạy học cá nhân, nhóm, ngoài trời còn  ít, hoặc chưa được thực hiện, hiệu quả thực hiện còn thấp.


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan