Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT : Điều tra nhu cầu tập luyện tdtt và môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 11 trường THPT


        Hồ Chủ Tịch đã chỉ rõ : “ Muốn có CNXH thì phải có con người mới XHCN”. Xuất phát từ tinh thần đó mà ngày nay trong sự nghiệp đổi mới của đất nước TDTT có vai trò rất to lớn trong việc đào tạo con người mới phát triển toàn diện về các mặt : Đức,  Trí,  Thể,  Mỹ .

Loại file: word - Số trang: 11 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Điều đó được thể hiện tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (4/1/1993)  đã nêu những quan điểm chỉ đạo lớn của Đảng và Nhà nước đối với công tác như: “ Chăm lo sự nghiệp phát triển TDTT, coi đó là biện pháp hàng đầu để tăng cường sức khỏe” . Đặc biệt tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  IX chỉ rõ: “Đẩy mạnh hoạt động TDTT, nâng cao thể trạng và tầm vóc người Việt Nam,  phát triển phong trào TDTT quần chúng với mạng lưới cơ sở rộng khắp, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đội ngũ VĐV thành tích cao,  đưa thể thao Việt Nam lên trình độ chung trong khu vực Đông Nam Á và có vị trí cao trong nhiều bộ môn”.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan