Đề tài NCKHSPUD MÔN THỂ DỤC – GDQP THPT : Một số bài tập và trò chơi phát triển thể lực và thành tích nội dung nhảy cao nằm nghiêng lớp 11.


Sự nghiệp đổi mới đất nước đòi hỏi “ phát triển khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh coi đó là nhân tố quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Tất nhiên, để phát triển khoa học, nâng cao năng lực nội sinh, thì yếu tố con người trở thành cốt lõi, có tính quyết định. Khi đó, phát triển sự nghiệp giáo dục toàn diện nói chung và giáo dục thể chất nói riêng có vị trí quan trọng và ý nghĩa xã hội to lớn.

Loại file: word - Số trang: 14 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Bởi vậy, không ít quốc gia đã nhận thức rõ sức khoẻ con người là tài sản quốc gia đặc biệt, nhà nước phải có trách nhiệm quản lý tài sản này, đó là phát triển vốn dự trữ tiềm ẩn trong mỗi con người, ở nước ta có nghị quyết về giáo dục của Trung ương được thực hiện trrong kế hoạch phát triển thể chất trong trường học các cấp. Công tác giáo dục thể chất ở trường học góp phần vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng con người mới, phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức.

Trong quá trình giáo dục thể chất, nhiệm vụ giáo dục và phát triển toàn diện các tố chất thể lực là hết sức quan trọng. Đây chính là một trong những phương tiện giáo dục thế hệ trẻ trong nhà trường. Mục tiêu hàng đầu của giáo dục thể chất là người tập phải không ngừng phát triển và hoàn thiện các tố chất thể lực và cũng là một trong những nhiệm vụ chủ yếu. Trong quá trình giáo dục các tố chất thể lực là nhằm phát triển một cách toàn diện và phải dựa trên cơ sở các bài tập phát triển chung.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan