Đề tài NCKHSPUD Môn Lich sử 12: Giảng dạy về quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai cho học sinh giỏi


Qua các đợt thi tuyển, các em tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia bộ môn có năng lực cao nhất về nắm vững kiến thức cơ bản, phưương pháp tự học và làm bài.

Thực tế việc học tập Lịch sử ở trường phổ thông và qua kỳ thi học sinh giỏi các cấp, chúng tôi nhận thấy mặt yếu nhất của học sinh là phưương pháp tiếp nhận kiến thức và làm bài. Điều này một phần không nhỏ do quan niệm, nhận thức không đúng về phưương pháp học và làm bài.

Loại file: word - Số trang: 19 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Đối với học sinh phổ thông nói chung, đặc biệt học sinh giỏi, phưương pháp học là tự chọn (trong việc nắm kiến thức, suy nghĩ tìm hiểu và diễn đạt bằng lời nói và viết).

Giáo viên trong việc đổi mới phưương pháp dạy học đã khắc phục việc đọc cho học sinh chép, rồi học thuộc lòng đã trả lời các câu hỏi đặt ra một cách công thức, nặng về ghi nhớ, biết mà không hiểu, hoặc hiểu không sâu sắc. Vì vậy, học sinh dễ lúng túng khi gặp một đề thi không buộc các em chỉ học không, chép lại sách giáo khoa hay bài giảng của thầy. Đề thi đối với học sinh giỏi bao giờ cũng có vấn đề cần giải quyết, dựa trên cơ sở nắm vững kiến thức Lịch sử và biết suy nghĩ đã làm bài theo yêu cầu nêu ra.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan