Đề tài NCKHSPUD môn Mĩ thuật THCS : Phương pháp rèn luyện khả năng kí họa cho học sinh trung học cơ sở


Đề tài NCKHSPUD môn  Mĩ thuật THCS  :   Phương pháp rèn luyện khả năng kí họa cho học sinh trung học cơ sở

( gồm 18 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Mĩ thuật THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Mĩ thuật .

Loại file: word - Số trang: 18 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Bác hồ nói “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có con người xã hội chủ nghĩa”. Và không phải ngẫu nhiên mà sự nghiệp giáo dục nước ta hiện nay được coi là quốc sách hàng đầu. Con người xã hội chủ nghĩa đã trở thành mục tiêu hàng đầu quan trọng của cách mạng Việt Nam. Con người mới xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn xã hội đồng thời là trách nhiệm trực tiếp của toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Sản phẩm lao động của nhà giáo là nhân cách của học sinh, đồng thời gắn tương lai đất nước.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan