Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang 3 năm liền (Từ 2014-2016)


Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang 3 năm liền (Từ 2014-2016)Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang 3 năm liền (Từ 2014-2016)
Dưới đây là thống kê, tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang 3 năm liền.
Dữ liệu lịch sử điểm chuẩn lớp 10 nhiều năm liền được dùng để tham khảo khi chọn trường để thi vào lớp 10 THPT tại Bắc Giang và cũng là một trong những kênh để bạn có thể dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2017.

Để xem lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang trong 5 năm liền, bạn soạn tin như sau

 

Tên trường

Soạn tin

Bố Hạ Soạn HB 24635 gửi 8785
Cẩm Lý Soạn HB 24636 gửi 8785
Hiệp Hoà 1 Soạn HB 24637 gửi 8785
Hiệp Hoà 2 Soạn HB 24638 gửi 8785
Hiệp Hoà 3 Soạn HB 24639 gửi 8785
Hiệp Hòa 4 Soạn HB 24640 gửi 8785
Lạng Giang 1 Soạn HB 24641 gửi 8785
Lạng Giang 2 Soạn HB 24642 gửi 8785
Lạng Giang 3 Soạn HB 24643 gửi 8785
Lục Nam Soạn HB 24644 gửi 8785
Lục Ngạn 1 Soạn HB 24645 gửi 8785
Lục Ngạn 2 Soạn HB 24646 gửi 8785
Lục ngạn 3 Soạn HB 24647 gửi 8785
Lục Ngạn 4 Soạn HB 24648 gửi 8785
Lý Thường Kiệt Soạn HB 24649 gửi 8785
Mỏ Trạng Soạn HB 24650 gửi 8785
Ngô Sỹ Liên Soạn HB 24651 gửi 8785
Nhã Nam Soạn HB 24652 gửi 8785
Phương Sơn Soạn HB 24653 gửi 8785
Sơn Động 1 Soạn HB 24654 gửi 8785
Sơn Động 2 Soạn HB 24655 gửi 8785
Sơn Động 3 Soạn HB 24656 gửi 8785
Tân Yên 1 Soạn HB 24657 gửi 8785
Tân Yên 2 Soạn HB 24658 gửi 8785
Thái Thuận Soạn HB 24659 gửi 8785
Tứ Sơn Soạn HB 24660 gửi 8785
Việt Yên 1 Soạn HB 24661 gửi 8785
Việt Yên 2 Soạn HB 24662 gửi 8785
Yên Dũng 1 Soạn HB 24663 gửi 8785
Yên Dũng 2 Soạn HB 24664 gửi 8785
Yên Dũng 3 Soạn HB 24665 gửi 8785
Yên Thế Soạn HB 24666 gửi 8785
Giáp Hải Soạn HB 24667 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan