Đề tài NCKHSPUD Tin học THPT: Đổi mới áp dụng công nghệ thông tin trong việc dạy bài “bài toán và thuật toán” sách giáo khoa môn tin học 10


Bộ môn Tin học là môn học mới được đưa vào dạy chính thức ở cấp học phổ thông, nhưng ngay từ khi nó ra đời thì việc giảng dạy bộ môn này luôn gắn liền với việc áp dụng công nghệ thông tin. Cho đến nay đã có một số năm giảng dạy và áp dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy bộ môn tôi nhận thấy tồn tại một số vấn đề cần phải có những thay đổi cho phù hợp, hơn thế đặc thù của “Tin học” là phát triển rất nhanh, sự thay đổi khiến cho một số vấn đề trở nên lạc hậc rất nhanh và phải được cập nhật thường xuyên.

Loại file: word - Số trang: 29 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Có thuận lợi trong việc áp dụng công nghệ thông tin nhưng; Do là môn học mới đội ngũ giáo viên trẻ, đều là những người đi tiên phong nên phương pháp còn nhiều hạn chế. Việc áp dụng công ghệ thông tin còn nhiều điểm tồn tại như: Chỉ chủ yếu soạn các bài giảng điện tử, một số bài giảng chỉ là mang nội dung SGK lên bảng, đôi khi quá lên thuộc vào bài giảng điện tử và máy chiếu mà chưa coi nó như một công cụ hỗ trợ giảng dạy. Có thể dùng máy tính thiết kế riêng những thí nghiệm ảo, hay những mô phỏng, chiếu vào thời điểm cần thiết trong giờ học và ta kết hợp giữa các phương pháp dạy học cho tùy từng bài học cho hợp lý.

Đề tài NCKHSPUD Tin học THPT: Đổi mới áp dụng công nghệ thông tin trong việc dạy bài “bài toán và thuật toán” sách giáo khoa môn tin học 10


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan