Đề tài NCKHSPUD Tin học THPT: Việc phân tích bài toán qua hệ thống câu hỏi và mô phỏng hoạt động của vòng lặp trong chương trình sẽ nâng cao kết quả sử dụng cấu trúc lặp trong giải các bài toán Tin học 11 cho học sinh trường THPT


Với bài cấu trúc lặp của Tin học 11, để đạt hiệu quả cao thì giải pháp của chúng tôi là : Sử dụng công nghệ tiên tiến của máy vi tính và máy chiếu Projector để tạo ra những hình ảnh, những đoạn phim, những chương trình, hệ thống câu hỏi nhằm :

Loại file: word - Số trang: 29 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/minh hoạ, mô phỏng lại một số hoạt động của máy tính, phân tích bài toán và coi đó là phương tiện dạy học hữu ích giúp học sinh hiểu rõ về cơ chế hoạt động của cấu trúc lặp từ đó kích thích sự hứng thú của học sinh, sau đó là việc ứng dụng của nó vào các công việc thực tiễn trong đời sống xã hội (nếu có).

Đề tài NCKHSPUD Tin học THPT: Việc phân tích bài toán qua hệ thống câu hỏi và mô phỏng hoạt động của vòng lặp trong chương trình sẽ nâng cao kết quả sử dụng cấu trúc lặp trong giải các bài toán Tin học 11 cho học sinh trường THPT


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan