Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm mầm non (In luôn): Cung cấp kinh nghiệm sống qua hoạt động thực tiễn giúp trẻ 5-6 tuổi chơi hứng thú trò chơi đóng vai theo chủ đề


Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm mầm non (In luôn): Cung cấp kinh nghiệm sống qua hoạt động thực tiễn giúp trẻ 5-6 tuổi chơi hứng thú trò chơi đóng vai theo chủ đề

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm. Nhóm đối chứng gồm 35 trẻ lớp 5A3, nhóm thực nghiệm gồm 35 trẻ lớp 5A2. Trước khi tác động dựa vào những chỉ tiêu  như : nhận thức, ngôn ngữ, sức khoẻ, kỹ năng để đánh giá kết quả 2 nhóm là tương đương. Sau khi tác động kết quả điểm trung bình của nhóm thực nghiệm là 8,37, kết quả của nhóm đối chứng là  6,69 (chênh lệch 1,69). Mặt khác giá trị của phép kiểm chứng T-Test độc lập sau tác động là : p= 0,000112<0,05 và mức độ ảnh hưởng là SMD=0,86 điều đó chứng tỏ sự chênh lệch về giá trị trung bình giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng sau tác động là có ý nghĩa và kết quả nghiêng về nhóm thực nghiệm, đồng thời ta thấy mức độ ảnh hưởng của đề tài là rất lớn (theo bảng tiêu chí Cohen). Điều đó chứng tỏ việc cung cấp kinh nghiệm sống qua hoạt động thực tiễn đã giúp trẻ 5 tuổi chơi tốt trò chơi đóng vai theo chủ đề


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan