Đề tài SKKN mầm non 5 tuổi (in luôn): “Nâng cao nhận thức và hình thành kĩ năng bảo vệ môi trường cho trẻ 5T thông qua các trò chơi”.


Đề tài SKKN mầm non 5 tuổi (in luôn): “Nâng cao nhận thức và hình thành kĩ năng bảo vệ môi trường cho trẻ 5T thông qua các trò chơi”.

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/  1. TÓM TẮT

Sự thiếu hiểu biết của con người là một trong những nguyên nhân cơ bản gây nên ô nhiễm và suy thoái môi trường.Vì vậy, giáo dục bảo vệ môi trường là một vấn đế cấp bách có tính toàn cầu và là vấn đề có tính xã hội sâu sắc cần được giáo dục cho con người ngay từ tuổi ấu thơ.Với trẻ mầm non,giáo dục môi trường cần cung cấp cho trẻ những kiến thức, kỹ năng và thái độ về môi trường sống của bản thân nói riêng và của con người nói chung, biết cách sống tích cực với môi trường, đảm bảo sự phát triển lành mạnh về cơ thể và trí tuệ.Trong những năm gần đây, BGD, SGD, PGD của các tỉnh thành đã triển khai tích hợp nội dung bảo vệ môi trường vào các lĩnh vực nội dung chăm sóc-giáo dục trẻ trong các nhà trường.Trên thực tế điều tra cho thấy giáo viên đã quan tâm hơn trong việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo, đặc biệt là trẻ 5 tuổi; trẻ đã có hiểu biết nhưng chưa hình thành kỹ năng sống.Với thực tế trên tôi đã nghiên cứu biện pháp nâng cao nhận thức và hình thành kỹ năng bảo vệ môi trường cho trẻ 5 tuổi thông qua các trò chơi.

          Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm trẻ, nhóm thực nghiệm gồm 20 trẻ lớp 5A1, nhóm đối chứng gồm 20 trẻ lớp 5A2 trường Mầm non XXX – Quận XXX. Và được thực hiện giải pháp thay thế khi tổ chức các trò chơi có nội dung giáo dục bảo vệ môi trường: “ Ai nhanh nhất, Bé nào thông minh, Thi xếp giá đồ chơi, Thi gấp quần áo, Bé làm như thế nào, Phân loại rác, Thi làm đồ chơi từ phế liệu. Trước tác động 2 nhóm nghiên cứu tương đương với nhau về giới tính, sức khỏe, nhận thức, thái độ, kỹ năng. Kết quả sau khi tác động cho thấy điểm trung bình trên nhóm đối chứng là 5,75; trên nhóm thực nghiệm là 7,45 điều đó cho thấy điểm số của lớp nghiên cứu tăng lên rõ rệt, mặt khác giá trị phép kiểm chứng T-Test độc lập của bài sau tác động là p = 0.00000018 < 0,05 điều đó chứng tỏ rằng sự chênh lệch về giá trị trung bình của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng là có ý nghĩa, tức là do tác động mang lại chứ không phải do ngẫu nhiên. Mặt khác mức độ ảnh hưởng SMD= 1.758 theo bảng tiêu chí Cohen được đánh giá là rất lớn, nghĩa là thông qua các trò chơi đã nâng cao nhận thức và hình thành kỹ năng bảo vệ môi trường cho trẻ 5 tuổi trường Mầm non XXX – Quận XXX – XXX


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan