Đề tài SKKN QLGD mầm non – In luôn: “ Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên mầm non”.


Đề tài SKKN QLGD  mầm non – In luôn: “ Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên mầm non”.

Loại file: word - Số trang: 25 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Mục đích việc nghiên cứu:

– Xuất phát từ thực trạng bối cảnh đã nêu trên. Mục đích tôi nghiên cứu đề tài này là nhằm hệ thống hóa đưa ra được một số giải pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao được nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên mầm non, giúp giáo viên hiểu sâu về bản chất của nội dung chương trình đổi mới hiện nay để giáo viên biết linh hoạt khi thiết kế xây dựng kế hoạch, biết tạo môi trường giáo dục cho trẻ theo hướng đổi mới và đặc biệt là nâng cao nghệ thuật giảng dạy giúp cho nhà trường nâng cao được chất lượng giáo dục.Giúp cho bản thân có nhiều kinh nghiệm để quản lý chỉ đạo chuyên môn, biết xây dựng kế hoạch khoa học, cách BDCM cho giáo viên đạt hiệu quả cao.

– Từ mục đích trên Tôi đã đưa ra các giải pháp để đạt được mục đích trên đó là làm thế nào để chỉ đạo nâng cao được nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên. Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm giáo viên ( nhóm 1 giáo viên khối mẫu giáo, nhóm 2 là giáo viên khối nhà trẻ.)

– Quá trình và kết quả nghiên cứu đẵ khẳng đinh cho thấy được hiệu quả rất cao đó là: Ngay từ đầu năm học Tôi đã có kế hoạch cụ thể như BDCM, thực hành trải nghiệm, ứng dụng các giải pháp đến tất cả các giáo viên trong trường theo từng đợt. kết quả đạt được 100% giáo viên tự tin tham dự thi GVG cấp trường đều đạt khá tốt.100% giáo viên biết tự thiết kế xây dựng kế hoạch và tạo môi trường hoạt động. 100% giáo viên nâng cao được nghệ thuật giảng dạy. Cụ thể có 7 giáo viên tham dự thi cấp cơ sở .Như vậy so với những năm học trước đã tiến bộ vượt bậc.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan