Đề tài tốt nghiệp Kinh tế: Sử dụng công cụ quản lý chất lượng nhằm giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi của nước tăng lực Number 1 Nhà máy bia và NGK Bến Thành


Đề tài tốt nghiệp Kinh tế: Sử dụng công cụ quản lý chất lượng nhằm giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi của nước tăng lực Number 1 Nhà máy bia và NGK Bến Thành

Loại file: word - Số trang: 100 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Qua thời gian thực tập tại Nhà máy, kết hợp giữa những kiến thức đã học với quan sát thực tế, em nhận thấy có thể sử dụng các công cụ quản lý chất lượng bằng thống kê để tìm hiểu và phân tích quá trình sản xuất nước tăng lực Number 1.

Đề tài “Sử dụng công cụ quản lý chất lượng nhằm giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi của nước tăng lực Number 1 Nhà máy bia và NGK Bến Thành” được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu quy trình sản xuất sản phẩm nước tăng lực Number 1dựa trên hệ thống tài liệu của Nhà máy với những điều đã học hỏi được trong quá trình thực tập.

Việc tìm hiểu giúp xác định được hiện quá trình sản xuất đang ở trong tình trạng ổn định hay không ổn định – nghĩa là quá trình đang ở trong vùng kiểm soát hay ngoài vùng kiểm soát? Nếu quá trình không ổn định thì công việc phải làm là theo dõi và thống kê lại các loại lỗi xuất hiện trong quá trình. Tuy nhiên, có rất nhiều loại lỗi khác nhau xảy ra trên sản phẩm, nếu muốn đưa quá trình vào ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm thì không thể nào khắc phục tất cả các loại lỗi, mà điều cốt lõi là phải tìm ra loại lỗi nào nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến vấn đề chất lượng và tập trung loại bỏ loại lỗi này ra khỏi dây chuyền sản xuất.

Tiếp theo là truy tìm các nguyên nhân gây ra các dạng lỗi nghiêm trọng này và từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục thích hợp, dựa trên những nguyên nhân đã được xác định với mục đích là làm giảm tỷ lệ phế phẩm hiện tại của Nhà máy và nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp Nhà máy có thể tồn tại và phát triển hơn trong tương lai.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan