Đề tàiNCKHSPUD Sinh học 10: Nâng cao kết quả học tập bài học về cấu trúc và sự nhân lên của virut trong tế bào chủ thuộc chủ đề “Virut và bệnh truyền nhiễm” thông qua việc sử dụng một số tệp có định dạng FLASH và VIDEO CLIP trong dạy học.


Đề tàiNCKHSPUD Sinh học 10: Nâng cao kết quả học tập bài học về cấu trúc và sự nhân lên của virut trong tế bào chủ thuộc chủ đề “Virut và bệnh truyền nhiễm” thông qua việc sử dụng một số tệp có định dạng  FLASH và VIDEO CLIP trong dạy học.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/ 

Nhóm nghiên cứu:

 

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Ứng dụng CNTT là một yêu cầu quan trọng của đổi mới PPDH. Trường THPT XXXcũng như các trường học khác cần quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tất cả các bộ môn trong đó có môn Sinh học. Vì các nội dung dạy học môn Sinh học ở THPT nói chung và lớp 10 nói riêng có rất nhiều vấn đề trừu tượng ví dụ: các bài về cấu trúc của tế bào, vận chuyển các chất qua màng tế bào, nguyên phân, giảm phân… Để hỗ trợ việc dạy học các nội dung này, SGK cũng có khá nhiều hình ảnh minh họa. Nhiều giáo viên tâm huyết cũng đã sưu tầm và sử dụng thêm các phương tiện bổ trợ như tranh, ảnh, sơ đồ… Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, kèm theo lời mô tả, giải thích, với mục đích giúp cho học sinh hiểu bài hơn. Tuy nhiên, đối với những nội dung khó, ví dụ khi mô tả cấu trúc và sự nhân lên của virut trong tế bào chủ mà GV chỉ dùng lời nói và các hình ảnh tĩnh để minh họa thì học sinh vẫn rất khó hình dung, việc tiếp thu bài của các em vẫn hạn chế. Nhiều học sinh rất thuộc bài mà không hiểu được bản chất của hiện tượng, kĩ năng vận dụng thực tế chưa tốt.

Giải pháp của chúng tôi là sử dụng một số tệp có định dạng FLASH và VIDEO CLIP có nội dung phù hợp vào bài cấu trúc và sự nhân lên của virut trong tế bào chủ thuộc chủ đề “Virut và bệnh truyền nhiễm” thay vì chỉ sử dụng các hình ảnh tĩnh trong SGK và coi đó là nguồn cung cấp thông tin giúp các em tìm hiểu bản chất của hiện tượng


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan