Điểm chuẩn thi vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2017-2018


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Ninh Bình bạn soạn tin như sau: 


Soạn: HB mãtrường gửi 8785

 
Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Ninh Bình năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Ninh Bình nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)
Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2016-2017
 

Để xem điểm chuẩn lớp 10 Ninh Bình năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

STT Trường Soạn tin
1 Bình Minh Soạn HB 23406 gửi 8785
2 Đinh Tiên Hoàng Soạn HB 23407 gửi 8785
3 Gia Viễn A Soạn HB 23408 gửi 8785
4 Gia Viễn B Soạn HB 23409 gửi 8785
5 Gia Viễn C Soạn HB 23410 gửi 8785
6 Hoa Lư A – Hộ khẩu Hoa Lư Soạn HB 23411 gửi 8785
7 Hoa Lư A – Hộ khẩu TPNB Soạn HB 23412 gửi 8785
8 Kim Sơn A Soạn HB 23413 gửi 8785
9 Kim Sơn B Soạn HB 23414 gửi 8785
10 Kim Sơn C Soạn HB 23415 gửi 8785
11 Nguyễn Huệ Soạn HB 23416 gửi 8785
12 Nho Quan A Soạn HB 23417 gửi 8785
13 Nho Quan B Soạn HB 23418 gửi 8785
14 Nho Quan C Soạn HB 23419 gửi 8785
15 Ninh Bình – Bạc Liêu Soạn HB 23420 gửi 8785
16 Tạ Uyên Soạn HB 23421 gửi 8785
17 Trần Hưng Đạo – Hộ khẩu Hoa Lư Soạn HB 23422 gửi 8785
18 Trần Hưng Đạo – Hộ khẩu TPNB Soạn HB 23423 gửi 8785
19 Yên Khánh A Soạn HB 23424 gửi 8785
20 Yên Mô A Soạn HB 23425 gửi 8785
21 Yên Mô B Soạn HB 23426 gửi 8785
22 Ngô Thì Nhậm Soạn HB 23427 gửi 8785
23 Vũ Duy Thanh Soạn HB 23428 gửi 8785
24 Yên Khánh B Soạn HB 23429 gửi 8785
25 Dân tộc Nội trú Soạn HB 23430 gửi 8785
26 Chuyên Lương Văn Tụy
27 Chuyên Toán Soạn HB 23431 gửi 8785
28 Chuyên Vật lí Soạn HB 23432 gửi 8785
29 Chuyên Hoá học Soạn HB 23433 gửi 8785
30 Chuyên Sinh học Soạn HB 23434 gửi 8785
31 Chuyên Tin học Soạn HB 23435 gửi 8785
32 Chuyên Ngữ văn Soạn HB 23436 gửi 8785
33 Chuyên Lịch sử Soạn HB 23437 gửi 8785
34 Chuyên Địa lí Soạn HB 23438 gửi 8785
35 Chuyên Tiếng Anh Soạn HB 23439 gửi 8785
36 Chuyên Tiếng Pháp Soạn HB 23440 gửi 8785
37 Không chuyên Soạn HB 23441 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan