Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 Tỉnh An Giang năm học 2017-2018


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  An Giang năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tỉnh  An Giang bạn soạn tin như sau:
Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:


Dữ liệu đang cập nhât. 

Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh An Giang năm học 2017-2018.

Sau khi biết điểm thi vào lớp 10, bạn muốn biết điểm chuẩn trúng tuyển để xem điểm của mình có thể trúng tuyển hay không. Việc ước lượng, dự kiến điểm chuẩn giúp bạn có thể làm điêu đó và có những phương án dự phòng sớm.


Chúng tôi Căn cứ vào:

– Lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh An Giang các năm 2014, 2015, 2016; tỉ lệ chọi vào 10 năm 2016;

– Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh An Giang,

– Đề thi và đáp án các môn thi …

Chúng tôi phân tích những yếu tố trên và đưa ra dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 tỉnh An Giang, đồng thời xếp thứ tự điểm chuẩn dự kiến để các bạn học sinh và các bậc PHHS dễ dàng so sánh mức độ điểm chuần cao – thấp giữa các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Để tham khảo điểm chuẩn dự kiến, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, tiếp theo là DC thấp hơn) trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh An Giang soạn tin:

Soạn: HB dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh An Giang như sau:

STT Tên trường THPT Soạn tin
1 An Phú Soạn: HB 30376 gửi 8785
2 An Phú 2 Soạn: HB 30377 gửi 8785
3 Ba Chúc Soạn: HB 30378 gửi 8785
4 Bình Mỹ Soạn: HB 30379 gửi 8785
5 Bình Long Soạn: HB 30380 gửi 8785
6 Bình Thạnh Đông Soạn: HB 30381 gửi 8785
7 Cần Đăng Soạn: HB 30382 gửi 8785
8 Châu Phong Soạn: HB 30383 gửi 8785
9 Châu Phú Soạn: HB 30384 gửi 8785
10 Châu Văn Liêm Soạn: HB 30385 gửi 8785
11 Chi Lăng Soạn: HB 30386 gửi 8785
12 Chu Văn An Soạn: HB 30387 gửi 8785
13 Cô Tô Soạn: HB 30388 gửi 8785
14 Đức Trí Soạn: HB 30389 gửi 8785
15 Hoà Lạc Soạn: HB 30390 gửi 8785
16 Huỳnh Thị Hưởng Soạn: HB 30391 gửi 8785
17 Long Xuyên Soạn: HB 30392 gửi 8785
18 Lương Văn Cù Soạn: HB 30393 gửi 8785
19 Mỹ Hòa Hưng Soạn: HB 30394 gửi 8785
20 Nguyễn Bỉnh Khiêm Soạn: HB 30395 gửi 8785
21 Nguyễn Chí Thanh Soạn: HB 30396 gửi 8785
22 Nguyễn Công Trứ Soạn: HB 30397 gửi 8785
23 Nguyễn Hiền Soạn: HB 30398 gửi 8785
24 Nguyễn Hữu Cảnh Soạn: HB 30399 gửi 8785
25 Nguyễn Khuyến Soạn: HB 30400 gửi 8785
26 Nguyễn Quang Diêu Soạn: HB 30401 gửi 8785
27 Nguyễn Trung Trực Soạn: HB 30402 gửi 8785
28 Nguyễn Văn Hưởng Soạn: HB 30403 gửi 8785
29 Nguyễn Văn Thoại Soạn: HB 30404 gửi 8785
30 PTDTNT An Giang Soạn: HB 30405 gửi 8785
31 Phú Tân Soạn: HB 30406 gửi 8785
32 Quốc Thái Soạn: HB 30407 gửi 8785
33 Tân Châu Soạn: HB 30408 gửi 8785
34 Thạnh Mỹ Tây Soạn: HB 30409 gửi 8785
35 Thủ Khoa Nghĩa Soạn: HB 30410 gửi 8785
36 Thực hành sư phạm Soạn: HB 30411 gửi 8785
37 Tịnh Biên Soạn: HB 30412 gửi 8785
38 Trần Văn Thành Soạn: HB 30413 gửi 8785
39 Ung Văn Khiêm Soạn: HB 30414 gửi 8785
40 Vĩnh Bình Soạn: HB 30415 gửi 8785
41 Vĩnh Lộc Soạn: HB 30416 gửi 8785
42 Vĩnh Trạch Soạn: HB 30417 gửi 8785
43 Vĩnh Xương Soạn: HB 30418 gửi 8785
44 Võ Thị Sáu Soạn: HB 30419 gửi 8785
45 Võ Thành Trinh Soạn: HB 30420 gửi 8785
46 Vọng Thê Soạn: HB 30421 gửi 8785
47 Xuân Tô Soạn: HB 30422 gửi 8785

Điểm chuẩn trường chuyên An Giang năm 2017

STT Tên trường THPT chuyên Soạn tin
1 Chuyên Thoại Ngọc Hầu
2 Toán chuyên Soạn: HB 30423 gửi 8785
3 Toán – Tin Soạn: HB 30424 gửi 8785
4 Vật lý chuyên Soạn: HB 30425 gửi 8785
5 Hóa học chuyên Soạn: HB 30426 gửi 8785
6 Sinh học chuyên Soạn: HB 30427 gửi 8785
7 Tin học chuyên Soạn: HB 30428 gửi 8785
8 Tiếng Anh chuyên Soạn: HB 30429 gửi 8785
9 Ngữ văn chuyên Soạn: HB 30430 gửi 8785
10 Sử chuyên Soạn: HB 30431 gửi 8785
11 Địa chuyên Soạn: HB 30432 gửi 8785
12 Lớp không chuyên Soạn: HB 30433 gửi 8785
13 Chuyên Thủ Khoa Nghĩa 
14 Toán chuyên Soạn: HB 30435 gửi 8785
15 Vật lý chuyên Soạn: HB 30436 gửi 8785
16 Hóa học chuyên Soạn: HB 30437 gửi 8785
17 Sinh học chuyên Soạn: HB 30438 gửi 8785
18 Tin học chuyên Soạn: HB 30439 gửi 8785
19 Ngữ văn chuyên Soạn: HB 30440 gửi 8785
20 Tiếng Anh chuyên Soạn: HB 30441 gửi 8785
21 Lịch sử chuyên Soạn: HB 30442 gửi 8785
22 Địa chuyên Soạn: HB 30443 gửi 8785


Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  An Giang năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  An Giang  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10 An Giang năm học 2016-2017

Để xem điểm Trúng tuyển mỗi trường, bạn soạn tin như sau:

Tên trường THPT Soạn tin
An Phú Soạn: HB 27620 gửi 8785
An Phú 2 Soạn: HB 27621 gửi 8785
Ba Chúc Soạn: HB 27622 gửi 8785
Bình Mỹ Soạn: HB 27623 gửi 8785
Bình Long Soạn: HB 27624 gửi 8785
Bình Thạnh Đông Soạn: HB 27625 gửi 8785
Cần Đăng Soạn: HB 27626 gửi 8785
Châu Phong Soạn: HB 27627 gửi 8785
Châu Phú Soạn: HB 27628 gửi 8785
Châu Văn Liêm Soạn: HB 27629 gửi 8785
Chi Lăng Soạn: HB 27630 gửi 8785
Chu Văn An Soạn: HB 27631 gửi 8785
Cô Tô Soạn: HB 27632 gửi 8785
Đức Trí Soạn: HB 27633 gửi 8785
Hoà Lạc Soạn: HB 27634 gửi 8785
Huỳnh Thị Hưởng Soạn: HB 27635 gửi 8785
Long Xuyên Soạn: HB 27636 gửi 8785
Lương Văn Cù Soạn: HB 27637 gửi 8785
Mỹ Hòa Hưng Soạn: HB 27638 gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm Soạn: HB 27639 gửi 8785
Nguyễn Chí Thanh Soạn: HB 27640 gửi 8785
Nguyễn Công Trứ Soạn: HB 27641 gửi 8785
Nguyễn Hiền Soạn: HB 27642 gửi 8785
Nguyễn Hữu Cảnh Soạn: HB 27643 gửi 8785
Nguyễn Khuyến Soạn: HB 27644 gửi 8785
Nguyễn Quang Diêu Soạn: HB 27645 gửi 8785
Nguyễn Trung Trực Soạn: HB 27646 gửi 8785
Nguyễn Văn Hưởng Soạn: HB 27647 gửi 8785
Nguyễn Văn Thoại Soạn: HB 27648 gửi 8785
PTDTNT An Giang Soạn: HB 27649 gửi 8785
Phú Tân Soạn: HB 27650 gửi 8785
Quốc Thái Soạn: HB 27651 gửi 8785
Tân Châu Soạn: HB 27652 gửi 8785
Thạnh Mỹ Tây Soạn: HB 27653 gửi 8785
Thủ Khoa Nghĩa Soạn: HB 27654 gửi 8785
Thực hành sư phạm Soạn: HB 27655 gửi 8785
Tịnh Biên Soạn: HB 27656 gửi 8785
Trần Văn Thành Soạn: HB 27657 gửi 8785
Ung Văn Khiêm Soạn: HB 27658 gửi 8785
Vĩnh Bình Soạn: HB 27659 gửi 8785
Vĩnh Lộc Soạn: HB 27660 gửi 8785
Vĩnh Trạch Soạn: HB 27661 gửi 8785
Vĩnh Xương Soạn: HB 27662 gửi 8785
Võ Thị Sáu Soạn: HB 27663 gửi 8785
Võ Thành Trinh Soạn: HB 27664 gửi 8785
Vọng Thê Soạn: HB 27665 gửi 8785
Xuân Tô Soạn: HB 27666 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan