Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 Vĩnh Long năm học 2017-2018


Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm học 2017-2018
 
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Vĩnh Long bạn soạn tin như sau:
 Soạn: HB mãtrường gửi 8785
 

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Vĩnh Long bạn soạn tin như sau:

Xem thêm

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2017 Vĩnh Long – Các trường THPT không chuyen

Soạn: HB malopchuyen gửi 8785

Đã có điểm chuẩn chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Long. Xem điểm chuẩn mỗi lớp, soạn tin như sau

Tên lớp

Soạn tin

Chuyên Toán

33724

Soạn HB 33724 gửi 8785

Chuyên Vật lý

33725

Soạn HB 33725 gửi 8785

Chuyên Hóa học

33726

Soạn HB 33726 gửi 8785

Chuyên Sinh học

33725

Soạn HB 33725 gửi 8785

Chuyên Ngữ văn

33728

Soạn HB 33728 gửi 8785

Chuyên Tiếng Anh

33729

Soạn HB 33729 gửi 8785

Lớp không chuyên

33730

Soạn HB 33730 gửi 8785

Điểm chuẩn vào 10 của các thí sinh ngoài địa bàn thường cao hơn so với các thí sinh trong địa bàn.

Để tham khảo DkDC2017, thứ tự DkDC2017 (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 30) vào lớp 10 năm học 2017-2018 công lập tỉnh Vĩnh Long soạn tin:

Soạn HS dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống.  Đây chỉ là dự kiến của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật thông tin từ Sở GD&ĐT Vĩnh Long.

Trường THPT Soạn tin
Lưu Văn Liệt 32145 Soạn HB 32145 gửi 8785
Nguyễn Thông 32146 Soạn HB 32146 gửi 8785
Trưng Vương 32147 Soạn HB 32147 gửi 8785
Vĩnh Long 32148 Soạn HB 32148 gửi 8785
Năng khiếu TDTT 32149 Soạn HB 32149 gửi 8785
Phạm Hùng 32150 Soạn HB 32150 gửi 8785
Phú Quới 32151 Soạn HB 32151 gửi 8785
Hòa Ninh 32152 Soạn HB 32152 gửi 8785
Mang Thít 32153 Soạn HB 32153 gửi 8785
Nguyễn Văn Thiệt 32154 Soạn HB 32154 gửi 8785
Mỹ Phước 32155 Soạn HB 32155 gửi 8785
Võ Văn Kiệt 32156 Soạn HB 32156 gửi 8785
Nguyễn Hiếu Tự 32157 Soạn HB 32157 gửi 8785
Hiếu Phụng 32158 Soạn HB 32158 gửi 8785
Hiếu Nhơn 32159 Soạn HB 32159 gửi 8785
Bình Minh 32160 Soạn HB 32160 gửi 8785
Hoàng Thái Hiếu 32161 Soạn HB 32161 gửi 8785
Tân Quới 32162 Soạn HB 32162 gửi 8785
Tân Lược 32163 Soạn HB 32163 gửi 8785
Mỹ Thuận 32164 Soạn HB 32164 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa 32165 Soạn HB 32165 gửi 8785
Tam Bình 32166 Soạn HB 32166 gửi 8785
Long Phú 32167 Soạn HB 32167 gửi 8785
Phú Thịnh 32168 Soạn HB 32168 gửi 8785
Phan Văn Hòa 32169 Soạn HB 32169 gửi 8785
Trà Ôn 32170 Soạn HB 32170 gửi 8785
Lê Thanh Mừng 32171 Soạn HB 32171 gửi 8785
Hựu Thành 32172 Soạn HB 32172 gửi 8785
Vĩnh Xuân 32173 Soạn HB 32173 gửi 8785
Hòa Bình 32174 Soạn HB 32174 gửi 8785

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Vĩnh Long năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Vĩnh Long nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

 
Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Vĩnh Long năm học 2016-2017
Để xem điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Vĩnh Long, bạn soạn tin như sau
Trường THPT Soạn tin
Lưu Văn Liệt Soạn HB 23243 gửi 8785
Nguyễn Thông Soạn HB 23244 gửi 8785
Trưng Vương Soạn HB 23245 gửi 8785
Vĩnh Long Soạn HB 23246 gửi 8785
Năng khiếu TDTT Soạn HB 23247 gửi 8785
Phạm Hùng Soạn HB 23248 gửi 8785
Phú Quới Soạn HB 23249 gửi 8785
Hòa Ninh Soạn HB 23250 gửi 8785
Mang Thít Soạn HB 23251 gửi 8785
Nguyễn Văn Thiệt Soạn HB 23252 gửi 8785
Mỹ Phước Soạn HB 23253 gửi 8785
Võ Văn Kiệt Soạn HB 23254 gửi 8785
Nguyễn Hiếu Tự Soạn HB 23255 gửi 8785
Hiếu Phụng Soạn HB 23256 gửi 8785
Hiếu Nhơn Soạn HB 23257 gửi 8785
Bình Minh Soạn HB 23258 gửi 8785
Hoàng Thái Hiếu Soạn HB 23259 gửi 8785
Tân Quới Soạn HB 23260 gửi 8785
Tân Lược Soạn HB 23261 gửi 8785
Mỹ Thuận Soạn HB 23262 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa Soạn HB 23263 gửi 8785
Tam Bình Soạn HB 23264 gửi 8785
Long Phú Soạn HB 23265 gửi 8785
Phú Thịnh Soạn HB 23266 gửi 8785
Phan Văn Hòa Soạn HB 23267 gửi 8785
Trà Ôn Soạn HB 23268 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan