Điểm chuẩn trúng tuyển thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2017-2018


Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2017-2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Quảng Ngãi bạn soạn tin như sau:Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Chuyên Lê Khiết

Soạn tin

Chuyên Anh

31963

Soạn HB 31963 gửi 8785

Chuyên Toán

31964

Soạn HB 31964 gửi 8785

Chuyên Hóa

31965

Soạn HB 31965 gửi 8785

Chuyên Văn

31966

Soạn HB 31966 gửi 8785

Chuyên  Lý

31967

Soạn HB 31967 gửi 8785

Chuyên Sinh

31968

Soạn HB 31968 gửi 8785

Chuyên Tin

31969

Soạn HB 31969 gửi 8785

Chuyên Lịch sử

31970

Soạn HB 31970 gửi 8785

Lớp không chuyên

31971

Soạn HB 31971 gửi 8785

Chuyên Địa lý

31972

Soạn HB 31972 gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống  

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Quảng Ngãi như sau:

Tên trường Soạn tin
Ba Gia 31939 Soạn HB 31939  gửi 8785
Bình Sơn 31940 Soạn HB 31940  gửi 8785
Chu Văn An 31941 Soạn HB 31941  gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng 31942 Soạn HB 31942  gửi 8785
Lê Quý Đôn 31943 Soạn HB 31943  gửi 8785
Lê Trung Đình 31944 Soạn HB 31944  gửi 8785
Lương Thế Vinh 31945 Soạn HB 31945  gửi 8785
Nguyễn Công Phương 31946 Soạn HB 31946  gửi 8785
Nguyễn Công Trứ 31947 Soạn HB 31947  gửi 8785
Phạm Văn Đồng 31948 Soạn HB 31948  gửi 8785
Số 1 Đức Phổ 31949 Soạn HB 31949  gửi 8785
số 1 Nghĩa Hành 31950 Soạn HB 31950  gửi 8785
số 1 Tư Nghĩa 31951 Soạn HB 31951  gửi 8785
số 2 Đức Phổ 31952 Soạn HB 31952  gửi 8785
số 2 Mộ Đức 31953 Soạn HB 31953  gửi 8785
số 2 Nghĩa Hành 31954 Soạn HB 31954  gửi 8785
số 2 Tư Nghĩa 31955 Soạn HB 31955  gửi 8785
Sơn Mỹ 31956 Soạn HB 31956  gửi 8785
Thu Xà 31957 Soạn HB 31957  gửi 8785
Trần Kỳ Phong 31958 Soạn HB 31958  gửi 8785
Trần Quang Diệu 31959 Soạn HB 31959  gửi 8785
Trần Quốc Tuấn 31960 Soạn HB 31960  gửi 8785
Vạn Tường 31961 Soạn HB 31961  gửi 8785
Võ Nguyên Giáp 31962 Soạn HB 31962  gửi 8785

Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Quảng Ngãi nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Quảng Ngãi năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn lớp 10  tỉnh Quảng Ngãi năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào từng lớp 10 chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi năm học 2016-2017 như sau:

Tên trường Soạn tin
Chuyên Lê Khiết  
Chuyên Toán Soạn HB 23280 gửi 8785
Chuyên  Lý Soạn HB 23281 gửi 8785
Chuyên Hóa Soạn HB 23282 gửi 8785
Chuyên Sinh Soạn HB 23283 gửi 8785
Chuyên Văn Soạn HB 23284 gửi 8785
Chuyên Anh Soạn HB 23285 gửi 8785
Chuyên Tin Soạn HB 23286 gửi 8785
Lớp không chuyên Soạn HB 23287 gửi 8785
Chuyên Lịch sử Soạn HB 23288 gửi 8785
Chuyên Địa lý Soạn HB 23289 gửi 8785

 

  1. Đối với các trường THPT Không chuyên tại Quảng Ngãi 

 

STT Tên trường Soạn tin
1 Ba Gia Soạn HB 23851 gửi 8785
2 Bình Sơn Soạn HB 23852 gửi 8785
3 Chu Văn An Soạn HB 23853 gửi 8785
4 Huỳnh Thúc Kháng Soạn HB 23854 gửi 8785
5 Lê Quý Đôn Soạn HB 23855 gửi 8785
6 Lê Trung Đình Soạn HB 23856 gửi 8785
7 Lương Thế Vinh Soạn HB 23857 gửi 8785
8 Nguyễn Công Phương Soạn HB 23858 gửi 8785
9 Nguyễn Công Trứ Soạn HB 23859 gửi 8785
10 Phạm Văn Đồng Soạn HB 23860 gửi 8785
11 Số 1 Đức Phổ Soạn HB 23861 gửi 8785
12 Số 1 Nghĩa Hành Soạn HB 23862 gửi 8785
13 Số 1 Tư Nghĩa Soạn HB 23863 gửi 8785
14 Số 2 Đức Phổ Soạn HB 23864 gửi 8785
15 Số 2 Mộ Đức Soạn HB 23865 gửi 8785
16 Số 2 Nghĩa Hành Soạn HB 23866 gửi 8785
17 Số 2 Tư Nghĩa Soạn HB 23867 gửi 8785
18 Sơn Mỹ Soạn HB 23868 gửi 8785
19 Thu Xà Soạn HB 23869 gửi 8785
20 Trần Kỳ Phong Soạn HB 23870 gửi 8785
21 Trần Quang Diệu Soạn HB 23871 gửi 8785
22 Trần Quốc Tuấn Soạn HB 23872 gửi 8785
23 Vạn Tường Soạn HB 23873 gửi 8785
24 Võ Nguyên Giáp Soạn HB 23874 gửi 8785

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan