Điểm chuẩn trúng tuyển thi vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2017-2018


Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Tiền Giang bạn soạn tin như sau:
 Soạn: HB mãtrường gửi 8785

 

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Căn cứ vào:

– Lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trúng tuyển vào lớp 10 THPT tỉnh Tiền Giang các năm 2014, 2015, 2016; tỉ lệ chọi vào 10 năm 2016;

– Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Tiền Giang

– Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Tiền Giang

– Đề thi và đáp án các môn thi.

Chúng tôi đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 (viết tắt là DkDC2017) TP tỉnh Tiền Giang , đồng thời xếp thứ tự điểm chuẩn dự kiến để các bạn học sinh và các bậc PHHS dễ dàng so sánh mức độ cao thấp về điểm chuần giữa các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Để tham khảo DkDC2017, thứ tự DkDC2017  tỉnh Tiền Giang  soạn tin:

Soạn HB dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là 1 khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Tiền Giang  như sau:

STT Trường THPT Soạn tin
1 Bình Đông 33254 Soạn HB 33254 gửi 8785
2 Bình Phục Nhứt 33255 Soạn HB 33255 gửi 8785
3 Cái Bè 33256 Soạn HB 33256 gửi 8785
4 Chợ Gạo 33257 Soạn HB 33257 gửi 8785
5 Đốc Binh Kiều 33258 Soạn HB 33258 gửi 8785
6 Dưỡng Điềm 33259 Soạn HB 33259 gửi 8785
7 Gò Công 33260 Soạn HB 33260 gửi 8785
8 Gò Công Đông 33261 Soạn HB 33261 gửi 8785
9 Huỳnh Văn Sâm 33262 Soạn HB 33262 gửi 8785
10 Lê Thanh Hiền 33263 Soạn HB 33263 gửi 8785
11 Lê Văn Phẩm 33264 Soạn HB 33264 gửi 8785
12 Long Bình 33265 Soạn HB 33265 gửi 8785
13 Lưu Tấn Phát 33266 Soạn HB 33266 gửi 8785
14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 33267 Soạn HB 33267 gửi 8785
15 Ngô Văn Nhạc 33268 Soạn HB 33268 gửi 8785
16 Nguyễn Đình Chiểu 33269 Soạn HB 33269 gửi 8785
17 Nguyễn Văn Côn 33270 Soạn HB 33270 gửi 8785
18 Nguyễn Văn Thìn 33271 Soạn HB 33271 gửi 8785
19 Nguyễn Văn Tiếp 33272 Soạn HB 33272 gửi 8785
20 Phạm Thành Trung 33273 Soạn HB 33273 gửi 8785
21 Phan Việt Thống 33274 Soạn HB 33274 gửi 8785
22 Phú Thạnh 33275 Soạn HB 33275 gửi 8785
23 Phước Thạnh 33276 Soạn HB 33276 gửi 8785
24 Rạch Gầm – Xoài Mút 33277 Soạn HB 33277 gửi 8785
25 Tân Hiệp 33278 Soạn HB 33278 gửi 8785
26 Tân Phước 33279 Soạn HB 33279 gửi 8785
27 Tân Thới 33280 Soạn HB 33280 gửi 8785
28 Thiên Hộ Dương 33281 Soạn HB 33281 gửi 8785
29 Thủ Khoa Huân 33282 Soạn HB 33282 gửi 8785
30 Trần Hưng Đạo 33283 Soạn HB 33283 gửi 8785
31 Trần Văn Hoài 33284 Soạn HB 33284 gửi 8785
32 Trương Định 33285 Soạn HB 33285 gửi 8785
33 Tứ Kiệt 33286 Soạn HB 33286 gửi 8785
34 Vĩnh Bình 33287 Soạn HB 33287 gửi 8785
35 Vĩnh Kim  33288 Soạn HB 33288 gửi 8785

 

Chuyên Tiền Giang Soạn tin
Chuyên Ngữ văn 33289 Soạn HB 33289 gửi 8785
Chuyên Toán 33290 Soạn HB 33290 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh 33291 Soạn HB 33291 gửi 8785
Chuyên Địa 33292 Soạn HB 33292 gửi 8785
Chuyên Lý 33293 Soạn HB 33293 gửi 8785
Chuyên Tin học 33294 Soạn HB 33294 gửi 8785
Chuyên Hóa 33295 Soạn HB 33295 gửi 8785
Chuyên Sinh 33296 Soạn HB 33296 gửi 8785
Hệ Không chuyên 33297 Soạn HB 33297 gửi 8785

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Tiền Giang  năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Tiền Giang nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017
Để xem điểm chuẩn lớp 10  tỉnh Tiền Giang năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

Để biết iểm chuẩn mỗi trường THPT tại Tiền Giang, bạn soạn tin theo quy ước như sau

STT Trường THPT Soạn tin
1 Bình Đông Soạn HB   23351 gửi 8785
2 Bình Phục Nhứt Soạn HB   23352 gửi 8785
3 Cái Bè Soạn HB   23353 gửi 8785
4 Chợ Gạo Soạn HB   23354 gửi 8785
5 Đốc Binh Kiều Soạn HB   23355 gửi 8785
6 Dưỡng Điềm Soạn HB   23356 gửi 8785
7 Gò Công Soạn HB   23357 gửi 8785
8 Gò Công Đông Soạn HB   23358 gửi 8785
9 Huỳnh Văn Sâm Soạn HB   23359 gửi 8785
10 Lê Thanh Hiền Soạn HB   23360 gửi 8785
11 Lê Văn Phẩm Soạn HB   23361 gửi 8785
12 Long Bình Soạn HB   23362 gửi 8785
13 Lưu Tấn Phát Soạn HB   23363 gửi 8785
14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Soạn HB   23364 gửi 8785
15 Ngô Văn Nhạc Soạn HB   23365 gửi 8785
16 Nguyễn Đình Chiểu Soạn HB   23366 gửi 8785
17 Nguyễn Văn Côn Soạn HB   23367 gửi 8785
18 Nguyễn Văn Thìn Soạn HB   23368 gửi 8785
19 Nguyễn Văn Tiếp Soạn HB   23369 gửi 8785
20 Phạm Thành Trung Soạn HB   23370 gửi 8785
21 Phan Việt Thống Soạn HB   23371 gửi 8785
22 Phú Thạnh Soạn HB   23372 gửi 8785
23 Phước Thạnh Soạn HB   23373 gửi 8785
24 Rạch Gầm – Xoài Mút Soạn HB   23374 gửi 8785
25 Tân Hiệp Soạn HB   23375 gửi 8785
26 Tân Phước Soạn HB   23376 gửi 8785
27 Tân Thới Soạn HB   23377 gửi 8785
28 Thiên Hộ Dương Soạn HB   23378 gửi 8785
29 Thủ Khoa Huân Soạn HB   23379 gửi 8785
30 Trần Hưng Đạo Soạn HB   23380 gửi 8785
31 Trần Văn Hoài Soạn HB   23381 gửi 8785
32 Trương Định Soạn HB   23382 gửi 8785
33 Tứ Kiệt Soạn HB   23383 gửi 8785
34 Vĩnh Bình Soạn HB   23384 gửi 8785
35 Vĩnh Kim  Soạn HB   23385 gửi 8785
36 Chuyên Tiền Giang Soạn HB   23386 gửi 8785
37 Chuyên Ngữ văn Soạn HB   23387 gửi 8785
38 Chuyên Toán Soạn HB   23388 gửi 8785
39 Chuyên Tiếng Anh Soạn HB   23389 gửi 8785
40 Chuyên Địa Soạn HB   23390 gửi 8785
41 Chuyên Lý Soạn HB   23391 gửi 8785
42 Chuyên Tin học Soạn HB   23392 gửi 8785
43 Chuyên Hóa Soạn HB   23393 gửi 8785
44 Chuyên Sinh Soạn HB   23394 gửi 8785
45 Hệ Không chuyên Soạn HB   23395 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan