Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Tháp năm học 2017-2018


Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Tháp năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Đồng Tháp bạn soạn tin như sau:Soạn: HB mãtrường gửi 8785

 

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Đồng Tháp năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Đồng Tháp nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Tháp năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

Tên trường THPT Soạn tin
Bình Thạnh Trung Soạn: HB 28002 gửi 8785
Cao Lãnh – Thành phố Soạn: HB 28003 gửi 8785
Cao Lãnh 1 Soạn: HB 28004 gửi 8785
Cao Lãnh 2 Soạn: HB 28005 gửi 8785
Châu Thành 1 Soạn: HB 28006 gửi 8785
Châu Thành 2 Soạn: HB 28007 gửi 8785
Chu Văn An Soạn: HB 28008 gửi 8785
Đỗ Công Tường Soạn: HB 28009 gửi 8785
Đốc Bình Kiều Soạn: HB 28010 gửi 8785
Giồng Thị Đam Soạn: HB 28011 gửi 8785
Hòa Bình Soạn: HB 28012 gửi 8785
Hồng Ngự 1 Soạn: HB 28013 gửi 8785
Hồng Ngự 2 Soạn: HB 28014 gửi 8785
Hồng Ngự 3 Soạn: HB 28015 gửi 8785
Kiến Văn Soạn: HB 28016 gửi 8785
Lai Vung 1 Soạn: HB 28017 gửi 8785
Lai Vung 2 Soạn: HB 28018 gửi 8785
Lai Vung 3 Soạn: HB 28019 gửi 8785
Lấp Vò 1 Soạn: HB 28020 gửi 8785
Lấp Vò 2 Soạn: HB 28021 gửi 8785
Lấp Vò 3 Soạn: HB 28022 gửi 8785
Long Khánh A Soạn: HB 28023 gửi 8785
Mỹ Quí Soạn: HB 28024 gửi 8785
Nguyễn Du Soạn: HB 28025 gửi 8785
Nguyễn Trãi Soạn: HB 28026 gửi 8785
Nguyễn Văn Khải Soạn: HB 28027 gửi 8785
Phú Điền Soạn: HB 28028 gửi 8785
Tam Nông Soạn: HB 28029 gửi 8785
Tân Hồng Soạn: HB 28030 gửi 8785
Tân Phú Trung Soạn: HB 28031 gửi 8785
Tân Thành Soạn: HB 28032 gửi 8785
Thanh Bình 1 Soạn: HB 28033 gửi 8785
Thanh Bình 2 Soạn: HB 28034 gửi 8785
Tháp Mười Soạn: HB 28035 gửi 8785
Thị xã Sa Đéc Soạn: HB 28036 gửi 8785
Thiên Hộ Dương Soạn: HB 28037 gửi 8785
Thống Linh Soạn: HB 28038 gửi 8785
Tràm Chim Soạn: HB 28039 gửi 8785
Trần Quốc Toản Soạn: HB 28040 gửi 8785
Trần Văn Năng Soạn: HB 28041 gửi 8785
Trường Xuân Soạn: HB 28042 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan