Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Tỉnh Bình Định năm học 2017-2018


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định  năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tỉnh Bình Định  bạn soạn tin như sau:Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:


Dữ liệu đang cập nhât. 

Sáng 8.6, Sở GD&ĐT Bình Định công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 của hai trường chuyên trong tỉnh. Theo đó, đã có tổng cộng 439 thí sinh (TS) trúng tuyển, gồm 272 TS trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và 167 TS trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Để xem điểm chuẩn trúng tuyển mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau

Soạn HB dấu cách mãchuyên gửi 8785


Cụ thể như sau:

STT Chuyên Lê Quý Đôn  Soạn tin
1 chuyên Toán 31994 Soạn HB 31994  gửi 8785
2 chuyên Toán – Tin 31995 Soạn HB 31995  gửi 8785
3 chuyên Vật lý 31996 Soạn HB 31996  gửi 8785
4 chuyên Hóa 31997 Soạn HB 31997  gửi 8785
5 chuyên Sinh 31998 Soạn HB 31998  gửi 8785
6 chuyên Ngữ văn 31999 Soạn HB 31999  gửi 8785
7 chuyên tiếng Anh 32000 Soạn HB 32000  gửi 8785
8 lớp không chuyên 32001 Soạn HB 32001  gửi 8785
STT Chuyên Chu Văn An  Soạn tin
11 chuyên Toán 32002 Soạn HB 32002  gửi 8785
12 chuyên Toán – Tin 32003 Soạn HB 32003  gửi 8785
13 chuyên Vật lý 32004 Soạn HB 32004  gửi 8785
14 chuyên Hóa 32005 Soạn HB 32005  gửi 8785
15 chuyên Sinh 32006 Soạn HB 32006  gửi 8785
16 chuyên Ngữ văn 32007 Soạn HB 32007  gửi 8785
17 chuyên tiếng Anh 32008 Soạn HB 32008  gửi 8785
18 lớp không chuyên 32009 Soạn HB 32009  gửi 8785


Chúng tôi Căn cứ vào:


– Lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Bình Định các năm 2014, 2015, 2016; tỉ lệ chọi vào 10 năm 2016;

– Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Bình Định,

– Đề thi và đáp án các môn thi …

Chúng tôi phân tích những yếu tố trên và đưa ra dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 tỉnh Bình Định, đồng thời xếp thứ tự điểm chuẩn dự kiến để các bạn học sinh và các bậc PHHS dễ dàng so sánh mức độ điểm chuần cao – thấp giữa các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Để tham khảo điểm chuẩn dự kiến, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, tiếp theo là DC thấp hơn) trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Bình Định soạn tin:

Soạn: HB dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Bình Định như sau:

STT Tên trường Soạn tin
1 An Lương Soạn HB 30444  gửi 8785
2 Hòa Bình Soạn HB 30445  gửi 8785
3 Hoài Ân Soạn HB 30446  gửi 8785
4 Hùng Vương Soạn HB 30447  gửi 8785
5 Lý Tự Trọng Soạn HB 30448  gửi 8785
6 Mỹ Thọ Soạn HB 30449  gửi 8785
7 Ngô Lê Tân Soạn HB 30450  gửi 8785
8 Nguyễn Bỉnh   Khiêm Soạn HB 30451  gửi 8785
9 Nguyễn Diêu Soạn HB 30452  gửi 8785
10 Nguyễn Du Soạn HB 30453  gửi 8785
11 Nguyễn Hồng Đạo Soạn HB 30454  gửi 8785
12 Nguyễn Hữu Quang Soạn HB 30455  gửi 8785
13 Nguyễn Trân Soạn HB 30456  gửi 8785
14 Quang Trung Soạn HB 30457  gửi 8785
15 Quốc học Quy Nhơn Soạn HB 30458  gửi 8785
16 Số 1 An Nhơn Soạn HB 30459  gửi 8785
17 Số 1 Phù Cát Soạn HB 30460  gửi 8785
18 Số 1 Phù Mỹ Soạn HB 30461  gửi 8785
19 Số 1 Tuy Phước Soạn HB 30462  gửi 8785
20 Số 2 An Nhơn Soạn HB 30463  gửi 8785
21 Số 2 Phù Cát Soạn HB 30464  gửi 8785
22 Số 2 Phù Mỹ Soạn HB 30465  gửi 8785
23 Số 2 Tuy Phước Soạn HB 30466  gửi 8785
24 Số 3 An Nhơn Soạn HB 30467  gửi 8785
25 Số 3 Phù Cát Soạn HB 30468  gửi 8785
26 Số 3 Tuy Phước Soạn HB 30469  gửi 8785
27 Tăng Bạt Hổ Soạn HB 30470  gửi 8785
28 Tây Sơn Soạn HB 30471  gửi 8785
29 Trần Quang Diệu Soạn HB 30472  gửi 8785
30 Trưng Vương Soạn HB 30473  gửi 8785
31 Võ Giữ Soạn HB 30474  gửi 8785
32 Võ Lai Soạn HB 30475  gửi 8785

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm học 2016-2017

 

Điểm chuẩn chuyên Bình Định năm học 2016-2017. Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau

Tên trường Soạn tin
Chuyên Lê Quý Đôn 
chuyên Toán  Soạn HB 20070  gửi 8785
chuyên Toán – Tin  Soạn HB 20071  gửi 8785
chuyên Vật lý  Soạn HB 20072  gửi 8785
chuyên Hóa  Soạn HB 20073  gửi 8785
chuyên Sinh  Soạn HB 20074  gửi 8785
chuyên Ngữ văn  Soạn HB 20075  gửi 8785
chuyên tiếng Anh  Soạn HB 20076  gửi 8785
lớp không chuyên  Soạn HB 20077  gửi 8785

Điểm chuẩn các trường THPT tại tỉnh Bình Định năm học 2016-2017

STT Tên trường Soạn tin
1 An Lương Soạn HB 23706  gửi 8785
2 Hòa Bình Soạn HB 23707  gửi 8785
3 Hoài Ân Soạn HB 23708  gửi 8785
4 Hùng Vương Soạn HB 23709  gửi 8785
5 Lý Tự Trọng Soạn HB 23710  gửi 8785
6 Mỹ Thọ Soạn HB 23711  gửi 8785
7 Ngô Lê Tân Soạn HB 23712  gửi 8785
8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Soạn HB 23713  gửi 8785
9 Nguyễn Diêu Soạn HB 23714  gửi 8785
10 Nguyễn Du Soạn HB 23715  gửi 8785
11 Nguyễn Hồng Đạo Soạn HB 23716  gửi 8785
12 Nguyễn Hữu Quang Soạn HB 23717  gửi 8785
13 Nguyễn Trân Soạn HB 23718  gửi 8785
14 Quang Trung Soạn HB 23719  gửi 8785
15 Quốc học Soạn HB 23720  gửi 8785
16 số 1 An Nhơn  Soạn HB 23721  gửi 8785
17 số 1 Phù Cát  Soạn HB 23722  gửi 8785
18 số 1 Phù Mỹ  Soạn HB 23723  gửi 8785
19 số 1 Tuy Phước Soạn HB 23724  gửi 8785
20 số 2 An Nhơn Soạn HB 23725  gửi 8785
21 số 2 Phù Cát Soạn HB 23726  gửi 8785
22 số 2 Phù Mỹ Soạn HB 23727  gửi 8785
23 số 2 Tuy Phước Soạn HB 23728  gửi 8785
24 số 3 An Nhơn Soạn HB 23729  gửi 8785
25 số 3 Phù Cát Soạn HB 23730  gửi 8785
26 số 3 Tuy Phước Soạn HB 23731  gửi 8785
27 Tăng Bạt Hổ Soạn HB 23732  gửi 8785
28 Tây Sơn Soạn HB 23733  gửi 8785
29 Trần Quang Diệu Soạn HB 23734  gửi 8785
30 Trưng Vương Soạn HB 23735  gửi 8785
31 Võ Giữ Soạn HB 23736  gửi 8785
32 Võ Lai Soạn HB 23737  gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan