Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang năm học 2016-2017


Sở GD&ĐT Bắc Giang đã hoàn tất công tác chấm thi, xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017.Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 của các trường THPT Tại Bắc Giang, bạn soạn tin như sau:

 

  1. Điểm chuẩn trường chuyên Tỉnh Bắc Giang năm học 2016-2017

 

Trường Chuyên Bắc Giang Soạn tin
Toán chuyên Soạn HB 23269 gửi 8785
Tin học chuyên Soạn HB 23270 gửi 8785
Vật lý chuyên Soạn HB 23271 gửi 8785
Hóa học chuyên Soạn HB 23272 gửi 8785
Sinh học chuyên Soạn HB 23273 gửi 8785
Ngữ văn chuyên Soạn HB 23274 gửi 8785
Sử chuyên Soạn HB 23275 gửi 8785
Địa chuyên Soạn HB 23276 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên Soạn HB 23277 gửi 8785
Tiếng Pháp chuyên Soạn HB 23278 gửi 8785
Tiếng Pháp chuyên Soạn HB 23279 gửi 8785

 

  1. Điểm chuẩn các trường THPT Không chuyên tại Bắc Giang
STT Trường THPT Soạn tin
1 Bố Hạ Soạn HB 23738 gửi 8785
2 Cẩm Lý Soạn HB 23739 gửi 8785
3 Hiệp Hoà số 1 Soạn HB 23740 gửi 8785
4 Hiệp Hoà số 2 Soạn HB 23741 gửi 8785
5 Hiệp Hoà số 3 Soạn HB 23742 gửi 8785
6 Hiệp Hòa số 4 Soạn HB 23743 gửi 8785
7 Lạng Giang số 1 Soạn HB 23744 gửi 8785
8 Lạng Giang số 2 Soạn HB 23745 gửi 8785
9 Lạng Giang số 3 Soạn HB 23746 gửi 8785
10 Lục Nam Soạn HB 23747 gửi 8785
11 Lục Ngạn số 1 Soạn HB 23748 gửi 8785
12 Lục Ngạn số 2 Soạn HB 23749 gửi 8785
13 Lục ngạn số 3 Soạn HB 23750 gửi 8785
14 Lục Ngạn số 4 Soạn HB 23751 gửi 8785
15 Lý Thường Kiệt Soạn HB 23752 gửi 8785
16 Mỏ Trạng Soạn HB 23753 gửi 8785
17 Ngô Sỹ Liên Soạn HB 23754 gửi 8785
18 Nhã Nam Soạn HB 23755 gửi 8785
19 Phương Sơn Soạn HB 23756 gửi 8785
20 Sơn Động số 1 Soạn HB 23757 gửi 8785
21 Sơn Động số 2 Soạn HB 23758 gửi 8785
22 Sơn Động số 3 Soạn HB 23759 gửi 8785
23 Tân Yên số 1 Soạn HB 23760 gửi 8785
24 Tân Yên số 2 Soạn HB 23761 gửi 8785
25 Thái Thuận Soạn HB 23762 gửi 8785
26 Tứ Sơn Soạn HB 23763 gửi 8785
27 Việt Yên số 1 Soạn HB 23764 gửi 8785
28 Việt Yên số 2 Soạn HB 23765 gửi 8785
29 Yên Dũng số 1 Soạn HB 23766 gửi 8785
30 Yên Dũng số 2 Soạn HB 23767 gửi 8785
31 Yên Dũng số 3 Soạn HB 23768 gửi 8785
32 Yên Thế Soạn HB 23769 gửi 8785
33 Giáp Hải Soạn HB 23770 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan