Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2017-2018


Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2017-2018

Để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại thành phố Đà Nẵng bạn soạn tin như sau:

Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau: 

 

STT Trường THPT Soạn tin
1 Cẩm Lệ 30865 Soạn: HB 30865 gửi 8785
2 Hòa Vang 30866 Soạn: HB 30866 gửi 8785
3 Hoàng Hoa Thám 30867 Soạn: HB 30867 gửi 8785
4 Liên Chiểu 30868 Soạn: HB 30868 gửi 8785
5 Ngô Quyền 30869 Soạn: HB 30869 gửi 8785
6 Ngũ Hành Sơn 30870 Soạn: HB 30870 gửi 8785
7 Nguyễn Hiền 30871 Soạn: HB 30871 gửi 8785
8 Nguyễn Thượng Hiền 30872 Soạn: HB 30872 gửi 8785
9 Nguyễn Trãi 30873 Soạn: HB 30873 gửi 8785
10 Ông Ích Khiêm 30874 Soạn: HB 30874 gửi 8785
11 Phạm Phú Thứ 30875 Soạn: HB 30875 gửi 8785
12 Phan Châu Trinh 30876 Soạn: HB 30876 gửi 8785
13 Phan Thành Tài 30877 Soạn: HB 30877 gửi 8785
14 Thái Phiên 30878 Soạn: HB 30878 gửi 8785
15 Thanh Khê 30879 Soạn: HB 30879 gửi 8785
16 Tôn Thất Tùng 30880 Soạn: HB 30880 gửi 8785
17 Trần Phú 30881 Soạn: HB 30881 gửi 8785
18 Võ Chí Công 30882 Soạn: HB 30882 gửi 8785
19 Nguyễn Khuyến 33731 Soạn: HB 33731 gửi 8785

 

 

STT Chuyên Lê Quý Đôn Soạn tin
1 Chuyên Toán 30883 Soạn: HB 30883 gửi 8785
2 Chuyên Vật lý 30884 Soạn: HB 30884 gửi 8785
3 Chuyên Hóa học 30885 Soạn: HB 30885 gửi 8785
4 Chuyên Sinh học 30886 Soạn: HB 30886 gửi 8785
5 Chuyên Ngữ văn 30887 Soạn: HB 30887 gửi 8785
6 Chuyên Lịch sử 30888 Soạn: HB 30888 gửi 8785
7 Chuyên Địa lý 30889 Soạn: HB 30889 gửi 8785
8 Chuyên Tiếng Anh 30890 Soạn: HB 30890 gửi 8785
9 Chuyên Tin học 30891 Soạn: HB 30891 gửi 8785
10 Chuyên Tiếng Pháp 30892 Soạn: HB 30892 gửi 8785
11 Chuyên Tiếng Nhật 30893 Soạn: HB 30893 gửi 8785

Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2016-2017

 Để xem điểm chuẩn mỗi trường THPT Tại Đà Nẵng, bạn soạn tin như sau

 

STT Trường THPT Soạn tin
1 Hoàng Hoa Thám Soạn: HB 23771 gửi 8785
2 Ngô Quyền            Soạn: HB 23772 gửi 8785
3 Tôn Thất Tùng        Soạn: HB 23773 gửi 8785
4 Ngũ Hành Sơn         Soạn: HB 23774 gửi 8785
5 Hoà Vang             Soạn: HB 23775 gửi 8785
6 Phan Thành Tài       Soạn: HB 23776 gửi 8785
7 Nguyễn Hiền          Soạn: HB 23777 gửi 8785
8 Thái Phiên           Soạn: HB 23778 gửi 8785
9 Thanh Khê            Soạn: HB 23779 gửi 8785
10 Nguyễn Thượng Hiền   Soạn: HB 23780 gửi 8785
11 Nguyễn Trãi          Soạn: HB 23781 gửi 8785
12 Ông Ich Khiêm        Soạn: HB 23782 gửi 8785
13 Trần Phú             Soạn: HB 23783 gửi 8785
14 Phan Châu Trinh      Soạn: HB 23784 gửi 8785
15 Cẩm Lệ               Soạn: HB 23785 gửi 8785
16 Liên Chiểu           Soạn: HB 23786 gửi 8785
17 Phạm Phú Thứ         Soạn: HB 23787 gửi 8785
18 Võ Chí Công Soạn: HB 23788 gửi 8785

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan