Điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Nam năm học 2016-2017


Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2016Tra nhanh điểm chuẩn vào 10 năm học 2016 – 2017 của từng trường THPT tại Quảng Nam

Soạn tin HB Mã trường gửi 8785

STT

Trường THPT

Soạn tin

1

Cao Bá Quát

33688

Soạn: HB 33688 gửi 8785

2

Chu Văn An

33689

Soạn: HB 33689 gửi 8785

3

Đỗ Đăng Tuyển

33690

Soạn: HB 33690 gửi 8785

4

Duy Tân

33691

Soạn: HB 33691 gửi 8785

5

Hiệp Đức

33692

Soạn: HB 33692 gửi 8785

6

Hoàng Diệu

33693

Soạn: HB 33693 gửi 8785

7

Hùng Vương

33694

Soạn: HB 33694 gửi 8785

8

Huỳnh Ngọc Huệ

33695

Soạn: HB 33695 gửi 8785

9

Huỳnh Thúc Kháng

33696

Soạn: HB 33696 gửi 8785

10

Lê Hồng Phong

33697

Soạn: HB 33697 gửi 8785

11

Lê Quý Đôn

33698

Soạn: HB 33698 gửi 8785

12

Lương Thế Vinh

33699

Soạn: HB 33699 gửi 8785

13

Lương Thúc Kỳ

33700

Soạn: HB 33700 gửi 8785

14

Lý Tự Trọng

33701

Soạn: HB 33701 gửi 8785

15

Nguyễn Dục

33702

Soạn: HB 33702 gửi 8785

16

Nguyễn Duy Hiệu

33703

Soạn: HB 33703 gửi 8785

17

Nguyễn Hiền

33704

Soạn: HB 33704 gửi 8785

18

Nguyễn Huệ

33705

Soạn: HB 33705 gửi 8785

19

Nguyễn Khuyến

33706

Soạn: HB 33706 gửi 8785

20

Nguyễn Thái Bình

33707

Soạn: HB 33707 gửi 8785

21

Nguyễn Văn Cừ

33708

Soạn: HB 33708 gửi 8785

22

NguyễnTrãi

33709

Soạn: HB 33709 gửi 8785

23

Núi Thành

33710

Soạn: HB 33710 gửi 8785

24

Phạm Phú Thứ

33711

Soạn: HB 33711 gửi 8785

25

Phan Bội Châu

33712

Soạn: HB 33712 gửi 8785

26

Phan Châu Trinh

33713

Soạn: HB 33713 gửi 8785

27

Quế Sơn

33714

Soạn: HB 33714 gửi 8785

28

Sào Nam

33715

Soạn: HB 33715 gửi 8785

29

Thái Phiên

33716

Soạn: HB 33716 gửi 8785

30

Tiểu La

33717

Soạn: HB 33717 gửi 8785

31

Trần Cao Vân

33718

Soạn: HB 33718 gửi 8785

32

Trần Đại Nghĩa

33719

Soạn: HB 33719 gửi 8785

33

Trần Hưng Đạo

33720

Soạn: HB 33720 gửi 8785

34

Trần Phú

33721

Soạn: HB 33721 gửi 8785

35

Trần Quý Cáp

33722

Soạn: HB 33722 gửi 8785

36

Trần Văn Dư

33723

Soạn: HB 33723 gửi 8785

 


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan