Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 Bà rịa – Vũng Tàu


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 Bà rịa – Vũng Tàu bạn soạn tin như sau:Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Căn cứ kết quả chấm thi, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn khoá thi ngày 30-31/5/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả kỳ thi như sau:

Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên, soạn tin 

Soạn HB daucach Mãlớpchuyên gửi 8785
 
Cụ thể như sau:
Lớp chuyên
Soạn tin
Chuyên Anh
32175
Soạn HB 32175 gửi 8785
Chuyên Hóa
32176
Soạn HB 32176 gửi 8785
Chuyên Lý
32177
Soạn HB 32177 gửi 8785
Chuyên Sinh
32178
Soạn HB 32178 gửi 8785
Chuyên Tin
32179
Soạn HB 32179 gửi 8785
Chuyên Toán
32180
Soạn HB 32180 gửi 8785
Chuyên Văn
32181
Soạn HB 32181 gửi 8785

 

Xem thêm

Dữ liệu đang cập nhât. 

Chúng tôi Căn cứ vào:

– Lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh  Bà rịa – Vũng Tàuc các năm 2014, 2015, 2016; tỉ lệ chọi vào 10 năm 2016;

– Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh  Bà rịa – Vũng Tàu,

– Đề thi và đáp án các môn thi …

Chúng tôi phân tích những yếu tố trên và đưa ra dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 tỉnh  Bà rịa – Vũng Tàu, đồng thời xếp thứ tự điểm chuẩn dự kiến để các bạn học sinh và các bậc PHHS dễ dàng so sánh mức độ điểm chuần cao – thấp giữa các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Để tham khảo điểm chuẩn dự kiến, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, tiếp theo là DC thấp hơn) trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh  Bà rịa – Vũng Tàu soạn tin:

Soạn: HB dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh  Bà rịa – Vũng Tàu như sau:

 

STT Trường THPT Soạn tin
1 Bà Rịa Soạn: HB 30604 gửi 8785
2 Bưng Riềng Soạn: HB 30605 gửi 8785
3 Châu Thành Soạn: HB 30606 gửi 8785
4 Đinh Tiên Hoàng Soạn: HB 30607 gửi 8785
5 Dương Bạch Mai Soạn: HB 30608 gửi 8785
6 Hắc Dịch Soạn: HB 30609 gửi 8785
7 Hòa Bình Soạn: HB 30610 gửi 8785
8 Hòa Hội Soạn: HB 30611 gửi 8785
9 Long Hải -Phước Tỉnh Soạn: HB 30612 gửi 8785
10 Minh Đạm Soạn: HB 30613 gửi 8785
11 Ngô Quyền Soạn: HB 30614 gửi 8785
12 Nguyễn B Khiêm Soạn: HB 30615 gửi 8785
13 Nguyễn Du Soạn: HB 30616 gửi 8785
14 Nguyễn Huệ Soạn: HB 30617 gửi 8785
15 Nguyễn Trãi Soạn: HB 30618 gửi 8785
16 Nguyễn Văn Cừ Soạn: HB 30619 gửi 8785
17 Phú Mỹ Soạn: HB 30620 gửi 8785
18 Phước Bửu Soạn: HB 30621 gửi 8785
19 Trần Hưng Đạo Soạn: HB 30622 gửi 8785
20 Trần Nguyên Hãn Soạn: HB 30623 gửi 8785
21 Trần Phú Soạn: HB 30624 gửi 8785
22 Trần Quang Khải Soạn: HB 30625 gửi 8785
23 Trần Văn Quan Soạn: HB 30626 gửi 8785
24 Võ Thị Sáu Soạn: HB 30627 gửi 8785
25 Vũng Tàu Soạn: HB 30628 gửi 8785
26 Xuyên Mộc Soạn: HB 30629 gửi 8785

 

 

STT  Chuyên Lê Quý Đôn Soạn tin
1 Toán chuyên Soạn: HB 30670 gửi 8785
2 Lý  chuyên Soạn: HB 30671 gửi 8785
3 Hóa chuyên Soạn: HB 30672 gửi 8785
4 Sinh chuyên Soạn: HB 30673 gửi 8785
5 Tin học chuyên Soạn: HB 30674 gửi 8785
6 Văn chuyên Soạn: HB 30675 gửi 8785
7 Tiếng Anh chuyên Soạn: HB 30676 gửi 8785

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  Bà rịa – Vũng Tàu
năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại  Bà rịa – Vũng Tàu  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)


Điểm chuẩn vào lớp 10  Bà rịa – Vũng Tàu  
năm học 2016-2017

Soạn HB dấucách mãtrường gửi 8785

Để biết  điểm chuẩn mỗi trường THPT tại  Bà rịa – Vũng Tàu, bạn soạn tin theo quy ước như sau

STT Trường THPT Soạn tin
1 Vũng Tàu Soạn: HB 23608 gửi 8785
2 Đinh Tiên Hoàng Soạn: HB 23609 gửi 8785
3 Trần Nguyên Hãn Soạn: HB 23610 gửi 8785
4 Nguyễn Huệ Soạn: HB 23611 gửi 8785
5  Châu Thành Soạn: HB 23612 gửi 8785
6 Bà Rịa Soạn: HB 23613 gửi 8785
7 Nguyễn Bỉnh Khiêm Soạn: HB 23614 gửi 8785
8 Nguyễn Du Soạn: HB 23615 gửi 8785
9 Nguyễn Trãi Soạn: HB 23616 gửi 8785
10  Trần Phú Soạn: HB 23617 gửi 8785
12 Ngô Quyền Soạn: HB 23618 gửi 8785
13 Nguyễn Văn Cừ Soạn: HB 23619 gửi 8785
14 Xuyên Mộc Soạn: HB 23620 gửi 8785
15 Phước Bửu Soạn: HB 23621 gửi 8785
16 Hòa Bình Soạn: HB 23622 gửi 8785
17 Hòa Hội Soạn: HB 23623 gửi 8785
18 Bưng Riềng Soạn: HB 23624 gửi 8785
19 Trần Văn Quan Soạn: HB 23625 gửi 8785
20 Long Hải-Phước Tỉnh Soạn: HB 23626 gửi 8785
21 Minh Đạm Soạn: HB 23627 gửi 8785
22 Trần Quang Khải Soạn: HB 23628 gửi 8785
23 Võ Thị Sáu Soạn: HB 23629 gửi 8785
25 Dương Bạch Mai Soạn: HB 23630 gửi 8785
26 Phú Mỹ Soạn: HB 23631 gửi 8785
27 Trần Hưng Đạo Soạn: HB 23632 gửi 8785
28 Hắc Dịch Soạn: HB 23633 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan