Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 Bà rịa – Vũng Tàu


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 Bà rịa – Vũng Tàu bạn soạn tin như sau:Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  Bà rịa – Vũng Tàu
năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại  Bà rịa – Vũng Tàu  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)


Điểm chuẩn vào lớp 10  Bà rịa – Vũng Tàu  
năm học 2016-2017

Soạn HB dấucách mãtrường gửi 8785

Để biết  điểm chuẩn mỗi trường THPT tại  Bà rịa – Vũng Tàu, bạn soạn tin theo quy ước như sau

STT Trường THPT Soạn tin
1 Vũng Tàu Soạn: HB 23608 gửi 8785
2 Đinh Tiên Hoàng Soạn: HB 23609 gửi 8785
3 Trần Nguyên Hãn Soạn: HB 23610 gửi 8785
4 Nguyễn Huệ Soạn: HB 23611 gửi 8785
5  Châu Thành Soạn: HB 23612 gửi 8785
6 Bà Rịa Soạn: HB 23613 gửi 8785
7 Nguyễn Bỉnh Khiêm Soạn: HB 23614 gửi 8785
8 Nguyễn Du Soạn: HB 23615 gửi 8785
9 Nguyễn Trãi Soạn: HB 23616 gửi 8785
10  Trần Phú Soạn: HB 23617 gửi 8785
12 Ngô Quyền Soạn: HB 23618 gửi 8785
13 Nguyễn Văn Cừ Soạn: HB 23619 gửi 8785
14 Xuyên Mộc Soạn: HB 23620 gửi 8785
15 Phước Bửu Soạn: HB 23621 gửi 8785
16 Hòa Bình Soạn: HB 23622 gửi 8785
17 Hòa Hội Soạn: HB 23623 gửi 8785
18 Bưng Riềng Soạn: HB 23624 gửi 8785
19 Trần Văn Quan Soạn: HB 23625 gửi 8785
20 Long Hải-Phước Tỉnh Soạn: HB 23626 gửi 8785
21 Minh Đạm Soạn: HB 23627 gửi 8785
22 Trần Quang Khải Soạn: HB 23628 gửi 8785
23 Võ Thị Sáu Soạn: HB 23629 gửi 8785
25 Dương Bạch Mai Soạn: HB 23630 gửi 8785
26 Phú Mỹ Soạn: HB 23631 gửi 8785
27 Trần Hưng Đạo Soạn: HB 23632 gửi 8785
28 Hắc Dịch Soạn: HB 23633 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan