Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tỉnh Bình Thuận


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Bình Thuận bạn soạn tin như sau:Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Bình Thuận bạn soạn tin như sau:

Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Thuận 2017 – Trường Chuyên Trần Hưng Đạo


Căn cứ ý kiến đồng ý của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận  tại Tờ trình số 160/TTr-THPTC-THĐ, ngày 08/6/2017 về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo năm học 2017-2018, Điểm chuẩn như sau:

Để xem điểm chuẩn lớp 10 mỗi lớp chuyên trường THPT Trần Hưng Đạo Bình Thuận, bạn soạn tin như sau:

Soạn HB dấu cách mã chuyên gửi 8785

Cụ thể như sau

Chuyên Trần Hưng Đạo Soạn tin
Toán chuyên 31984 Soạn: HB 31984 gửi 8785
Tin học chuyên 31985 Soạn: HB 31985 gửi 8785
Vật lý chuyên 31986 Soạn: HB 31986 gửi 8785
Hóa học chuyên 31987 Soạn: HB 31987 gửi 8785
Sinh học chuyên 31988 Soạn: HB 31988 gửi 8785
Ngữ văn chuyên 31989 Soạn: HB 31989 gửi 8785
Sử chuyên 31990 Soạn: HB 31990 gửi 8785
Địa chuyên 31991 Soạn: HB 31991 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên 31992 Soạn: HB 31992 gửi 8785
Lớp không chuyên 31993 Soạn: HB 31993 gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Bình Thuận, năm học 2017-2018.

Sau khi biết điểm thi vào lớp 10, bạn muốn biết điểm chuẩn trúng tuyển để xem điểm của mình có thể trúng tuyển hay không. Việc ước lượng, dự kiến điểm chuẩn giúp bạn có thể làm điêu đó và có những phương án dự phòng sớm.

Chúng tôi Căn cứ vào:

– Lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Bình Thuận, các năm 2014, 2015, 2016; tỉ lệ chọi vào 10 năm 2016;

– Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Bình Thuận

– Đề thi và đáp án các môn thi …
Chúng tôi phân tích những yếu tố trên và đưa ra dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 tỉnh Bình Thuận, đồng thời xếp thứ tự điểm chuẩn dự kiến để các bạn học sinh và các bậc PHHS dễ dàng so sánh mức độ điểm chuần cao – thấp giữa các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Để tham khảo điểm chuẩn dự kiến, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, tiếp theo là DC thấp hơn) trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Bình Thuậnsoạn tin:

Soạn: HB dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Bình Thuận, như sau:

STT Tên trường THPT Soạn tin
1 Bắc Bình Soạn HB 30707 gửi 8785
2 Bùi Thị Xuân Soạn HB 30708 gửi 8785
3 Đức Linh Soạn HB 30709 gửi 8785
4 Đức Tân Soạn HB 30710 gửi 8785
5 Hàm Tân Soạn HB 30711 gửi 8785
6 Hàm Thuận Bắc Soạn HB 30712 gửi 8785
7 Hàm Thuận Nam Soạn HB 30713 gửi 8785
8 Hoà Đa Soạn HB 30714 gửi 8785
9 Hùng Vương Soạn HB 30715 gửi 8785
10 Huỳnh Thúc Kháng Soạn HB 30716 gửi 8785
11 Lương Thế Vinh Soạn HB 30717 gửi 8785
12 Lý Thường Kiệt Soạn HB 30718 gửi 8785
13 Ngô Quyền Soạn HB 30719 gửi 8785
14 Nguyễn Huệ Soạn HB 30720 gửi 8785
15 Nguyễn Thị Minh Khai Soạn HB 30721 gửi 8785
16 Nguyễn Trường Tộ Soạn HB 30722 gửi 8785
17 Nguyễn Văn Linh Soạn HB 30723 gửi 8785
18 Nguyễn Văn Trỗi Soạn HB 30724 gửi 8785
19 Phan Bội Châu Soạn HB 30725 gửi 8785
20 Phan Chu Trinh Soạn HB 30726 gửi 8785
21 Phan Thiết Soạn HB 30727 gửi 8785
22 Quang Trung Soạn HB 30728 gửi 8785
23 Tánh Linh Soạn HB 30729 gửi 8785
24 Tuy Phong Soạn HB 30730 gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bình Thuận năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bình Thuận nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Thuận năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn lớp 10 Bình Thuận năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

Soạn HB dấucách mãtrường gửi 8785

Để biết  điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Bình Thuận, bạn soạn tin theo quy ước sau

 

Trường THPT Soạn tin
Bắc Bình Soạn HB 24701 gửi 8785
Bùi Thị Xuân Soạn HB 24702 gửi 8785
Đức Linh Soạn HB 24703 gửi 8785
Đức Tân Soạn HB 24704 gửi 8785
Hàm Tân Soạn HB 24705 gửi 8785
Hàm Thuận Bắc Soạn HB 24706 gửi 8785
Hàm Thuận Nam Soạn HB 24707 gửi 8785
Hoà Đa Soạn HB 24708 gửi 8785
Hùng Vương Soạn HB 24709 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng Soạn HB 24710 gửi 8785
Lương Thế Vinh Soạn HB 24711 gửi 8785
Lý Thường Kiệt Soạn HB 24712 gửi 8785
Ngô Quyền Soạn HB 24713 gửi 8785
Nguyễn Huệ Soạn HB 24714 gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai Soạn HB 24715 gửi 8785
Nguyễn Trường Tộ Soạn HB 24716 gửi 8785
Nguyễn Văn Linh Soạn HB 24717 gửi 8785
Nguyễn Văn Trỗi Soạn HB 24718 gửi 8785
Phan Bội Châu Soạn HB 24719 gửi 8785
Phan Chu Trinh Soạn HB 24720 gửi 8785
Phan Thiết Soạn HB 24721 gửi 8785
Quang Trung Soạn HB 24722 gửi 8785
Tánh Linh Soạn HB 24723 gửi 8785
Tuy Phong Soạn HB 24724 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan