Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 Tỉnh Nghệ An


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 Tỉnh Nghệ An

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An năm học 2017 – 2018Đang cập nhật

 Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 – 2017 Tỉnh  Nghệ An

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  Nghệ Annăm học 2016 – 2017
Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau

Soạn HB daucach Mãtrường gửi 8785

 

Tên trường THPT Soạn tin
Anh Sơn 1 Soạn HB  24202 gửi 8785
Diễn Châu 2 Soạn HB  24203 gửi 8785
Diễn Châu 3 Soạn HB  24204 gửi 8785
Diễn Châu 4 Soạn HB  24205 gửi 8785
Diễn Châu 5 Soạn HB  24206 gửi 8785
Đô Lương 1 Soạn HB  24207 gửi 8785
Đô Lương 2 Soạn HB  24208 gửi 8785
Đô Lương 3 Soạn HB  24209 gửi 8785
Đô Lương 4 Soạn HB  24210 gửi 8785
Đông Hiếu Soạn HB  24211 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng Soạn HB  24212 gửi 8785
Kim Liên Soạn HB  24213 gửi 8785
Nam Đàn 1 Soạn HB  24214 gửi 8785
Nguyễn Đức Mậu Soạn HB  24215 gửi 8785
Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu) Soạn HB  24216 gửi 8785
Phạm Hồng Thái Soạn HB  24217 gửi 8785
Phan Đăng Lưu Soạn HB  24218 gửi 8785
Quỳ Hợp Soạn HB  24219 gửi 8785
Quỳnh Lưu 1 Soạn HB  24220 gửi 8785
Quỳnh Lưu 2 Soạn HB  24221 gửi 8785
Quỳnh Lưu 3 Soạn HB  24222 gửi 8785
Quỳnh Lưu 4 Soạn HB  24223 gửi 8785
Tân Kỳ 3 Soạn HB  24224 gửi 8785
Tây Hiếu Soạn HB  24225 gửi 8785
Yên Thành 2 Soạn HB  24226 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan