Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Hải Dương năm học 2017 – 2018


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 Tỉnh Hải Dương

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Hải Dương năm học 2017 – 2018Đang cập nhật

 Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 – 2017 Tỉnh Hải Dương

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Hải Dương năm học 2016 – 2017

Soạn HB dấu cách Mã trường gửi 8785

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hải Dương như sau:

 

STT Tên – Mã trường THPT Soạn tin xem DC2016
1 Bến Tắm 6021001 Soạn HS 6021001 gửi 8785
2 Bình Giang 6021002 Soạn HS 6021002 gửi 8785
3 Cẩm Giàng 6021003 Soạn HS 6021003 gửi 8785
4 Cẩm Giàng II 6021004 Soạn HS 6021004 gửi 8785
5 Cầu Xe 6021005 Soạn HS 6021005 gửi 8785
6 Chí Linh 6021006 Soạn HS 6021006 gửi 8785
7 Đoàn Thượng 6021007 Soạn HS 6021007 gửi 8785
8 Đồng Gia 6021008 Soạn HS 6021008 gửi 8785
9 Đường An 6021009 Soạn HS 6021009 gửi 8785
10 Gia Lộc 6021010 Soạn HS 6021010 gửi 8785
11 Gia Lộc II 6021011 Soạn HS 6021011 gửi 8785
12 Hà Bắc 6021012 Soạn HS 6021012 gửi 8785
13 Hà Đông 6021013 Soạn HS 6021013 gửi 8785
14 Hoàng Văn Thụ 6021014 Soạn HS 6021014 gửi 8785
15 Hồng Quang 6021015 Soạn HS 6021015 gửi 8785
16 Hưng Đạo 6021016 Soạn HS 6021016 gửi 8785
17 Kẻ Sặt 6021017 Soạn HS 6021017 gửi 8785
18 Khúc Thừa Dụ 6021018 Soạn HS 6021018 gửi 8785
19 Kim Thành 6021019 Soạn HS 6021019 gửi 8785
20 Kim Thành II 6021020 Soạn HS 6021020 gửi 8785
21 Kinh Môn 6021021 Soạn HS 6021021 gửi 8785
22 Kinh Môn II 6021022 Soạn HS 6021022 gửi 8785
23 Mạc Đĩnh Chi 6021023 Soạn HS 6021023 gửi 8785
24 Nam Sách 6021024 Soạn HS 6021024 gửi 8785
25 Nam Sách II 6021025 Soạn Hs 6021025 gửi 8785
26 Nguyễn Bỉnh Khiêm 6021026 Soạn HS 6021026 gửi 8785
27 Nguyễn Du 6021027 Soạn HS 6021027 gửi 8785
28 Nhị Chiểu 6021028 Soạn HS 6021028 gửi 8785
29 Ninh Giang 6021029 Soạn HS 6021029 gửi 8785
30 Phả Lại 6021030 Soạn HS 6021030 gửi 8785
31 Phúc Thành 6021031 Soạn HS 6021031 gửi 8785
32 Quang Trung 6021032 Soạn HS 6021032 gửi 8785
33 Thanh Bình 6021033 Soạn HS 6021033 gửi 8785
34 Thanh Hà 6021034 Soạn HS 6021034 gửi 8785
35 Thanh Miện 6021035 Soạn HS 6021035 gửi 8785
36 Thanh Miện II 6021036 Soạn Hs 6021036 gửi 8785
37 Thanh Miện III 6021037 Soạn HS 6021037 gửi 8785
38 Trần Phú 6021038 Soạn HS 6021038 gửi 8785
39 Tứ Kỳ 6021039 Soạn HS 6021039 gửi 8785
40 Tuệ Tĩnh 6021040 Soạn HS 6021040 gửi 8785
41 Chuyên Nguyễn Trãi
42 Chuyên Toán 6021042 Soạn HS 6021042 gửi 8785
43 Chuyên Tin 6021043 Soạn HS 6021043 gửi 8785
44 Chuyên Vật lý 6021044 Soạn HS 6021044 gửi 8785
45 Chuyên Hóa học 6021045 Soạn HS 6021045 gửi 8785
46 Chuyên Sinh 6021046 Soạn HS 6021046 gửi 8785
47 Chuyên Ngữ văn 6021047 Soạn HS 6021047 gửi 8785
48 Chuyên Sử 6021048 Soạn HS 6021048 gửi 8785
49 Chuyên Địa 6021049 Soạn HS 6021049 gửi 8785
50 Chuyên Tiếng Anh 6021050 Soạn HS 6021050 gửi 8785
51 Chuyên Tiếng Pháp 6021051 Soạn HS 6021051 gửi 8785
52 Chuyên Tiếng Nga 6021052 Soạn HS 6021052 gửi 8785
53 Lớp không chuyên 6021053 Soạn HS 6021053 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan