Xem điểm chuẩn vào lớp 10

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016

Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2017-2018

Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2017-2018

Để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại thành phố Đà Nẵng bạn soạn tin như sau:

Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hải Phòng năm học 2017-2018

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hải Phòng năm học 2017-2018

Để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại thành phố Hải Phòng bạn soạn tin như sau:

Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 trường chuyên Lê Thánh Tông – Quảng Nam năm học 2016-2017

Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 trường chuyên Lê Thánh Tông – Quảng Nam năm học 2016-2017

 

Sở GD&ĐT Quảng Nam đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2016-2017 trường THPT Lê Thánh Tông – Quảng Nam

 

 

Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau

 

Chuyên Lê Thánh Tông Soạn tin
Toán chuyên Soạn: HB 24277 gửi 8785
Tin học chuyên Soạn: HB 24278 gửi 8785
Vật lý chuyên Soạn: HB 24279 gửi 8785
Hóa học chuyên Soạn: HB 24280 gửi 8785
Sinh học chuyên Soạn: HB 24281 gửi 8785
Ngữ văn chuyên Soạn: HB 24282 gửi 8785
Sử chuyên Soạn: HB 24283 gửi 8785
Địa chuyên Soạn: HB 24284 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên Soạn: HB 24285 gửi 8785

Xem điểm chuẩn vào lớp 10, Tỉnh Quảng Nam,