Chuyên đề ôn thi vào 10

Các chuyên đề, tài liệu ôn thi vào lớp 10

TUYỂN TẬP 80 BÀI TẬP – HÌNH HỌC 9 (Có kèm theo đáp án)

TUYỂN TẬP 80 BÀI TẬP – HÌNH HỌC 9 (Có kèm theo đáp án) (Tài  liệu gồm 35 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng, có phân loại bài tập từ cơ bản đến nâng cao dùng ôn luyện thị vào 10 THPT, bồi dưỡng HSG. Tài liệu dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo)

CÁC BÀI TOÁN QUỸ TÍCH TỔNG HỢP- HÌNH HỌC 9

CÁC BÀI TOÁN QUỸ TÍCH TỔNG HỢP- HÌNH HỌC 9 (Tài  liệu gồm 10 trang)

(Tập tài liệu dùng ôn luyện thị vào 10 THPT, bồi dưỡng HSG. Tài liệu dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo)

27 ĐỀ THI MÔN TOÁN VÀO 10 THPT TRÊN TOÀN QUỐC (Có kèm theo đáp án)

27 ĐỀ THI MÔN TOÁN VÀO 10 THPT TRÊN TOÀN QUỐC  (Có kèm theo đáp án)   (Tài  liệu gồm 101 trang)

(Tập tài liệu dùng ôn luyện thị vào 10 THPT, bồi dưỡng HSG. Tài liệu dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo)

BÀI TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ – ĐẠI SỐ 9

BÀI TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ  – ĐẠI SỐ 9     (Tài  liệu gồm 19 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng, có phân loại thành 15 chuyên đề dung ôn luyện thị vào 10 THPT dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo)