Tài liệu thi THPT QG

Tài liệu dành cho ôn thi THPT quốc gia

TÀI LIỆU TỔNG HỢP SỰ KIỆN LỊCH SỬ LỚP 12 – Phần 2: LỊCH SỬ THẾ GIỚI

TÀI LIỆU TỔNG HỢP SỰ KIỆN LỊCH SỬ LỚP 12 –  Phần 2: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Lịch sử THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD,ôn luyện các kì thi THPT Quốc Gia, kì thi học sinh giỏi ,các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Lịch sử Việt Nam và Thế giới

TÀI LIỆU TỔNG HỢP SỰ KIỆN LỊCH SỬ LỚP 12 – Phần 1: LỊCH SỬ VIỆT NAM

TÀI LIỆU TỔNG HỢP SỰ KIỆN LỊCH SỬ LỚP 12 –  Phần 1: LỊCH SỬ VIỆT NAM

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Lịch sử THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD,ôn luyện các kì thi THPT Quốc Gia, kì thi học sinh giỏi ,các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Lịch sử Việt Nam và Thế giới

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA – MÔN SINH HỌC (Phần 2)

TÀI LIỆU  ÔN THI THPT QUỐC GIA – MÔN SINH HỌC  (Phần 2)  

(Tài liệu dành cho giáo viên ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh học , phụ huynh và học sinh yêu thích môn Sinh học tự ôn luyện thi THPT Quốc Gia)   

 (Gồm 30 trang)                   

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA – MÔN VẬT LÝ

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA – MÔN VẬT LÝ  ( Tài liệu có tham khảo cấu trúc và đề thi của kì thi THPT Quốc Gia đầu tiên 2015- Tài liệu dành cho các thầy cô ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lý- Học sinh yêu thích môn Vật lý tự luyện – Có kèm theo đáp án )      

( Gồm 34 trang)                           

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA – MÔN SINH HỌC (Phần 1)

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA – MÔN SINH HỌC  (Phần 1)  

(Tài liệu dành cho giáo viên ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh học , phụ huynh và học sinh yêu thích môn Sinh học tự ôn luyện thi THPT Quốc Gia)   

 (Gồm 26 trang)                   

Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : Chuyên đề 12: ĐỀ THI TỰ LUYỆN (Đề thi minh họa cấu trúc thi THPT Quốc Gia, có kèm theo đáp án chi tiết)

Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 

Chuyên đề 12:

ĐỀ THI TỰ LUYỆN

(Đề thi minh họa cấu trúc thi THPT Quốc Gia, có kèm theo đáp án chi tiết)

 (gồm 17 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.

266 ĐỀ THI THAM KHẢO THI THPT QUỐC GIA- PHẦN 4

266 ĐỀ THI THAM KHẢO THI THPT QUỐC GIA-  PHẦN 4

(gồm 266 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.

30 ĐỀ THI THAM KHẢO THI THPT QUỐC GIA ( 2014-2015 )- PHẦN 2

30 ĐỀ THI THAM KHẢO THI THPT QUỐC GIA ( 2014-2015 )-  PHẦN 2

(gồm 30 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộmôn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.