Giải bài tập Hóa học: Tìm công thức phân tử, CTĐGN của hợp chất hữu cơ có giải chi tiết


Giải bài tập Hóa học: Tìm công thức phân tử, CTĐGN của hợp chất hữu cơ có giải chi tiết

Để xem lời giải chi tiết, bạn bấm vào chữ Hướng dẫn giải phía dưới mỗi đề bàiLiên quan:

Cách giải bài tập tìm CTPT-CTĐGN

Bài 1: Phân tử hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố. Đốt cháy hoàn toàn 3g chất A thu được 5,4g nước.  Hãy xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ khối của A với Hydro là 15.

Hướng dẫn giải

Bài 2: Đốt cháy 3g một chất hữu cơ A thu được 6,6g CO2 và 3,6g H2O. Xác định công thức phân tử của A, biết PTK của A là 60.

Hướng dẫn giải

Bài 3: Khi đốt hoàn toàn 3g một hợp chất hữu cơ A thu được 8,8g CO2 và 5,4g H2O

a)Trong A có chứa những nguyên tố nào?

b)Biết PTK của A nhỏ hơn 40. Xác định CTPT của A?

c)A có làm mất màu dung dịch Brom không?

Hướng dẫn giải

Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn m (g) hợp chất hữu cơ A cần dùng 11,2g khí oxi, thu được 8,8g CO2 và 5,4g H2O. Xác định CTPT và CTCT của A biết 25 < MA <35?

Hướng dẫn giải:

Bài 5: Trộn một hidrocacbon X với lượng O2 vừa đủ để đốt cháy hết X được hỗn  hợp A ở 0oC áp suất p1. Đốt cháy hoàn toàn A thu được hỗn hợp sản phẩm B ở 218,4oC có áp suất p2 gấp 2 lần áp suất p1. Công thức của X?

Hướng dẫn giải:


Tìm theo từ khóa: , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan