Giáo án- Đề cương Tiểu học

Giáo án dạy chính khóa, bồi dưỡng HSG, phụ đạo, đề cương ôn tập học kì

Game show dạy học bằng Power point: Người chiến thắng

Mô tả: Có thể đội đánh lừa bạn, rời khỏi cuộc chơi  và bạn sẽ tồn tại lâu hơn đối thủ của bạn. bạn là nhóm chiến thắng cuối cùng?

Làm thế nào để thiết lập các trò chơi: Sử dụng các tab outline để điền vào câu hỏi và câu trả lời của bạn.

ĐỌc kỹ hướng dẫn sử dụng trò chơi trước khi đưa vào dạy học. Bạn cũng có thể đổi các câu hỏi thành các câu hỏi của bạn

Game show dạy học: Trò chơi trả lời câu hỏi theo chủ đề lựa chọn của người chơi

Trò chơi thiết kế bằng power point

Để thay đổi câu hỏi và trả lời, bạn chọn các câu hỏi hoặc trả lời các hộp văn bản và gõ câu hỏi và câu trả lời của riêng bạn .

Để chơi, nhấp chuột vào một câu hỏi.

Biểu tượng ngôi nhà sẽ đưa bạn đến với trò chơi  và các biểu tượng dấu hỏi sẽ đưa bạn đến các slide câu trả lời .

Game show dạy học: Trả lời câu hỏi do bạn lựa chọn theo chủ đề

Game show dạy học: Trả lời câu hỏi do bạn lựa chọn theo chủ đề

Có 5 chủ đề với mỗi chủ đề gồm 5 câu hỏi. Ứng với 5 đội chơi.

Người chơi lựa chọn câu hỏi, chủ đề theo số điểm. Khi bắt đầu bấm chọn câu hỏi, đồng hồ sẽ quay ngược thời gian. Đồng hồ quay đến số 0 là thời gian suy nghĩ kết thúc

Game show dạy học: Di chuyển động vật có hướng

Game show dạy học: Di chuyển động vật có hướng

Hướng dẫn:

Sử dụng câu hỏi riêng của bạn và sử dụng bấm vào các con vật di chuyển về phía trước và giữ điểm số. Bạn có thể có đến bốn đội.

Game show trong dạy học: Bóc để xem tác phẩm nghệ thuật

Game show trong dạy học: Bóc để xem tác phẩm nghệ thuật

Chỉ Dẫn:

Chọn một tác phẩm nghệ thuật. Bạn sẽ được cung cấp một loạt các sự kiện. Tìm sự kiện mô tả các tác phẩm nghệ thuật hay nghệ sĩ.

Nếu bạn nhấp vào câu chưa đúng, bạn sẽ nhận được một lời giải thích lý do tại sao bạn là sai.

Khi bạn chọn một câu trả lời đúng một dấu kiểm màu xanh lá cây chính xác sẽ xuất hiện.