GIÁO ÁN dân quân tự vệ (In luôn): HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ. Đề mục: Đội ngũ từng người không có súng. Bài: Khám súng súng trường CKC, tiểu liên AK


GIÁO  ÁN dân quân tự vệ (In luôn): HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ. Đề mục: Đội ngũ từng người không có súng. Bài: Khám súng súng trường CKC,  tiểu liên AK

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/Phần một: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

Huấn luyện cho lớp học biết và làm đúng thứ tự động tác khám súng trường CKC, súng tiểu liên AK để thực hiện khám súng theo đúng quy tắc, bảo đảm an toàn khi dùng súng.

 1. Yêu cầu.

– Hiểu rõ ý nghĩa của việc khám súng và thực hiện động tác đúng, dứt khoát, thành thạo theo đúng thứ tự, không để xảy ra mất an toàn.

 1. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN
 2. 1. VĐHL1: Động tác khám súng và khám súng xong của súng trường CKC.
 3. VĐHL2: Động tác khám súng và khám súng xong của tiểu liên AK.

III. THỜI GIAN

 1. Thời gian chuẩn bị huấn luyện

– Thời gian thông qua giáo án:………………………………….

– Thời gian thục luyện giáo án……………………………………

– Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị…………………………

 1. Thời gian thực hành huấn luyện

– Tổng thời gian: 02 giờ

– Thời gian lên lớp: 20 phút

– Thời gian luyện tập: 65 phút

– Thời gian kiểm tra: 15 phút

 1. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP

1.Tổ chức

– Huấn luyện và luyện tập theo đội hình lớp học.

 1. Phương pháp
 2. a) Chuẩn bị huấn luyện:

– Nghiên cứu, quấn triệt chỉ thị của cấp trên và những vấn đề có liên quan (tài liệu huấn luyện Điều lệnh đội ngũ; đối tượng huấn luyện…). Soạn thảo giáo án, thông qua và thục luyện giáo án.

 1. b) Thực hành huấn luyện

– Người dạy:

+ Khi lên lớp kết hợp giữa giảng giải và làm động tác mẫu. Tiến hành qua 3 bước: Lam nhanh – Vưà nói vừa làm động tác – Làm tổng hợp từng cử động của động tác.

+ Khi hướng dẫn luyện tập: Làm động tác mẫu về phương pháp luyện tập và sửa tập. Tập trung vào bước 2 (từng người luyện tập); bước 3 (từng tổ, nhóm luyện tập)


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan