Giáo án huấn DQTV: Hành động của bộ đội khi địch sử dụng vũ khí huyể diệt lớn và hành động của bộ đội khi vượt qua khu nhiễm


Giáo án huấn  DQTV: Hành động của bộ đội khi địch sử dụng vũ khí huyể diệt lớn và hành động của bộ đội khi vượt qua khu nhiễm

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/PHẦN 2: THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN

 

 

I.THỦ TỤC LỚP HỌC:

1.Tập trung đơn vị, kiểm tra quân số, vật chất, chấn chỉnh hàng ngũ tác phong, báo cáo cấp trên (nếu có)

  1. Quy định kỷ luật, trật tự, vệ sinh, bảo đảm an toàn.

– Quá trình học tập.

– Khi sử dụng khí tài.

– Khi xảy ra tình huống.

  1. Kiểm tra bài cũ:

Câu hỏi: Đ/c nêu cách làm khí tài, mặt nạ phòng da ứng dụng ?

II.HẠ KHOA MỤC:

  1. Nêu tên bài huấn luyện
  2. Mục đích, yêu cầu
  3. Nội dung
  4. Thời gian
  5. Tổ chức phương pháp

Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan