GIÁO ÁN HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ: KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH, Bài: Ném lựu đạn xa, trúng đích


GIÁO ÁN HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ: KỸ THUẬT CHIẾN ĐẤU BỘ BINH, Bài: Ném lựu đạn xa, trúng đích

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/



Phần một: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN

 

  1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
  2. Mục đích

– Nhằm huấn luyện cho chiến sĩ DQTV nắm được tính năng chiến đấu, cấu tạo, nguyên lý gây nổ của lựu đạn LĐ-01, lựu đạn cần 97 Việt Nam, lựu đạn phóng, ném vỏ nhựa, lựu đạn M26-A2 của Mỹ; các tư thế động tác ném lựu đạn để vận dụng trong huấn luyện và chiến đấu.

  1. Yêu cầu

– Nắm chắc tính năng chiến đấu, cấu tạo và nguyên lý chuyển động, gây nổ của lựu đạn LĐ-01, lựu đạn cần 97 Việt Nam, lựu đạn phóng, ném vỏ nhựa, lựu đạn M26-A2 của Mỹ.

– Biết cách kiểm tra, chuẩn bị, giữ gìn lựu đạn.

– Thành thạo các tư thế ném lựu đạn.

  1. NỘI DUNG
  2. Tính năng chiến đấu, cấu tạo, nguyên lý chuyển động gây nổ của lựu đạn LĐ-01, lựu đạn cần 97 Việt Nam, lựu đạn phóng, ném vỏ nhựa, lựu đạn M26-A2 của Mỹ
  3. Kiểm tra, giữ gìn, chuẩn bị lựu đạn.
  4. Các tư thế động tác ném lựu đạn.

Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan