GIÁO ÁN huấn luyện DQTV (Inluon): HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ-Đề mục: Đội ngũ từng người không có súng.Bài: – Nghiêm, Nghỉ, Quay tại chỗ, Chào, Chào báo cáo. Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi


GIÁO  ÁN huấn luyện DQTV (Inluon): HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ-Đề mục: Đội ngũ từng người không có súng.Bài: – Nghiêm, Nghỉ, Quay tại chỗ, Chào, Chào báo cáo.  Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/GIÁO  ÁN huấn luyện DQTV (Inluon): HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ-Đề mục: Đội ngũ từng người không có súng.Bài: – Nghiêm, Nghỉ, Quay tại chỗ, Chào, Chào báo cáo.  Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. 1. Mục đích: Huấn luyện cho lớp học biết và làm đúng động tác Nghiêm, Nghỉ, Quay tại chỗ, Chào, Chào báo cáo để làm cơ sở học các động tác đội ngũ khác và vận dụng thường xuyên trong việc rèn luyện tư thế tác phong quân nhân trong công tác, sinh hoạt hàng ngày.
  3. 2. Yêu cầu:

– Hiểu rõ ý nghĩa động tác, thực hiện động tác phải đúng.

– Học đến đâu phải thực hành ngay đến đó.

  1. NỘI DUNG
  2. Vấn đề huấn luyện 1: Động tác Nghiêm, Nghỉ, Quay tại chỗ, Chào, Chào báo cáo.
  3. Vấn đề huấn luyện 2: Đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi.

Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan