GIÁO ÁN HUẤN LUYỆN DQTV (in luôn): HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ, Đề mục: Đội ngũ đơn vị-Bài: Đội hình trung đội hàng ngang, hàng dọc


GIÁO  ÁN HUẤN LUYỆN DQTV (in luôn): HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ, Đề mục: Đội ngũ đơn vị-Bài: Đội hình trung đội hàng ngang, hàng dọc

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/ Phần một: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN

 

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích: Huấn luyện lớp học biết và làm đúng thứ tự động tác, vị trí của từng người khi tập hợp tiểu đội, làm cơ sở tập hợp tiểu đội hoặc khi đứng trong đội ngũ của cấp trên và trong luyện tập đổi hình, đổi hướng.
  3. Yêu cầu:

– Hiểu rõ ý nghĩa của hình, vận dụng linh hoạt vào trong học tập công tác.

– Đối với chỉ huy : Khẩu lệnh phải rõ ràng, chính xác, động tác chỉ huy dứt khoát, mạnh.

– Đối với tiểu đội: Nắm được ý nghĩa, vị trí, động tác của từng người trong đội hình, tác phong phải khẩn trương, nghiêm túc.

  1. NỘI DUNG

– Vấn đề huấn luyện 1: Đội ngũ tiểu đội hàng ngang.

– Vấn đề huấn luyện 1: Đội ngũ tiểu đội hàng dọc.

Trọng tâm: Vấn đề huấn luyện 1.


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan