GIÁO ÁN HUẤN LUYỆN DQTV (in luôn): HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT THUỐC NỔ, Bài: Dùng l¬ượng nổ đánh phá các loại mục tiêu


GIÁO  ÁN HUẤN LUYỆN DQTV (in luôn): HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT  THUỐC NỔ, Bài: Dùng l­ượng nổ đánh phá các loại mục tiêu

Loại file: word - Số trang: 22 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://inluon.net/huong-dan-tai-lieu/GIÁO  ÁN HUẤN LUYỆN DQTV (in luôn): HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT  THUỐC NỔ, Bài: Dùng l­ượng nổ đánh phá các loại mục tiêu

PHẦN MỘT: Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
 2. Mục đích:

Nhằm huấn luyện cho chiến sĩ DQTV biết về tính năng, tác dụng một số loại thuốc nổ. Biết cách chắp nối đồ dùng gây nổ, gói buộc lượng nổ. Cách chọn điểm đặt đánh phá một số loại mục tiêu làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu sau này.

 1. Yêu cầu

– Nắm được tính năng, tác dụng của một số loại thuốc nổ, đồ dùng gây nổ.

– Biết cách chắp nối đồ dùng gây nổ, cách gói buộc các loại lượng nổ

– Thành thạo cách mang vác chọn điểm đặt lượng nổ.

 1. NỘI DUNG
 2. Tính năng chiến đấu một số loại thuốc nổ thường dùng <TNT, C4>. Cấu tạo tác dụng các bộ phận của kíp thường, dây cháy chậm và nụ xoè.
 3. Cách gói buộc thuốc nổ và đồ dùng gây nổ.
 4. Dùng lượng nổ đánh phá mục tiêu.

III. THỜI GIAN

 1. Thời gian chuẩn bị huấn luyện.

– Thời gian thông qua giáo án: …………………………………………………..

– Thời gian thục luyện giáo án:…………………………………………………..

– Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị: …………………………………..

 1. Thời gian thực hành huấn luyện:

– Tổng thời gian: 08 giờ

– Thời gian lên lớp lý thuyết: 2 giờ

– Thời gian lên lớp thực hành: 5 giờ 20 phút

– Thời gian kiểm tra kết thúc huấn luyện: 30 phút

 1. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP

1.Tổ chức:

– Lấy đơn vị trung đội để huấn luyện, do trung đội trưởng trực tiếp huấn luyện.

– Lấy đơn vị tiểu đội để luyện tập, do tiểu đội trưởng trực tiếp duy trì.

 1. Phương pháp:
 2. Chuẩn bị huấn luyện: Nghiên cứu tài liệu soạn giáo án, thông qua, thục luyện giáo án, bồi dưỡng cán bộ chuẩn bị thao trường bãi tập.
 3. Thực hành huấn luyện

– Cán bộ huấn luyện:

+ Phần lý thuyết: Thuyết trình giảng giải kết hợp chỉ trên tranh vẽ, mô hình.

+ Phần thực hành: Vừa nói vừa làm kết hợp sử dụng đội mẫu.

– Người học: Nghe quan sát, ghi chép, nắm động tác mẫu.

 1. ĐỊA ĐIỂM:

Thao trường huấn luyện thuốc nổ

 1. BẢO ĐẢM:

– Cán bộ huấn luyện: Giáo án, tài liệu, còi

– Người học: Trang phục đúng quy định, cờ đuôi nheo, lựu đạn tập

GIÁO  ÁN HUẤN LUYỆN DQTV (in luôn): HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT  THUỐC NỔ, Bài: Dùng l­ượng nổ đánh phá các loại mục tiêu


Tìm theo từ khóa:

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan